เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory) – ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory) – ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ

เวลาที่
Cm
เธอขับรถ
F
 แล้วไม่มี
Dm
ที่จอดรถ
Gm
 ก็เพียงแค่
Cm
เธอวนรถ
F
เดี๋ยวก็เจอะซัก
Bb
คัน 
G7
 

คนที่ไม่
Cm
มีความรัก
F
 ก็ไม่ต้อง
Dm
ไปหวั่นไหว
Gm
 ก็แค่ต้อง
Cm
วนต่อไป
F
เดี๋ยวก็เจอซัก
Bb
คน


คนโสดก็
Cm
เหมือน กับรถ ที่
Eb
มันมีอยู่มาก
Bb
มาย

คล้ายคล้ายกับ
G7
รถ ที่เต็มถ
Cm
นน และเหมือน จะ
Eb
เพิ่มมากขึ้นทุก
Bb
วัน 
G7
 

คนอยากมี
Cm
รัก ก็เหมือน ขับ
Eb
รถบนที่จอด
Bb
รถ

ที่ไม่ว่า
G7
จะมองไปทาง
Cm
ไหน ก็เต็ม ก็
Eb
เต็ม ก็เต็มทุก
Bb
ที


อย่าเพิ่ง
Dm
ท้อ  
G7
ใจ  
Dm
อย่าเพิ่งวนหนี
G7
ไป เพราะ
Cm
ฉันมีทฤษ
Eb
ฎีที่น่
F
าสน
Bb
ใจ


** 
ทฤษฎี
Cm
ที่จอดรถ
Eb
 ถ้าไม่มี
Bb
ที่จอดรถ
G7
 ก็เพียงแค่
Cm
เธอวนรถ
Eb
เดี๋ยวก็เจอะซัก
Bb
คัน 
G7
 

คนที่ไม่
Cm
มีความรัก
Eb
 ก็ไม่ต้อง
Bb
ไปหวั่นไหว
G7
 ก็แค่ต้อง
Cm
วนต่อไป
Eb
เดี๋ยวก็เจอซัก
Bb
คน


ในค่ำคืน
Cm
นี้ ก็เหมือน จะ
Eb
มีคนโสดมาก
Bb
มาย

ที่ไม่ว่า
G7
จะพยายามแค่
Cm
ไหน ก็ยัง ไม่
Eb
เจอ เอ้า ส่งเสียง
Bb
หน่อย


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Cm / Eb / Bb / G7 / ( 3 ครั้ง )/ Cm / Eb / Bb / Bb /


( ซ้ำ ** , ** )

เจ้าของผลงานเพลง ของ ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ

ฟังเพลง ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory)