คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง นิดนึง – ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิดนึง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นิดนึง – ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ

ดนตรี : / B / ( 8 ครั้ง )


B
เคยได้ยินมา
G#m
ว่า ความรักทำ
C#m
ให้คนเราตาบ
F#
อด เ
B
คยได้ยิน
G#m
มาว่า ความรักทำ
C#m
ให้หัวใจเป็นทุ
F#
กข์

B
บางคนก็บอก
G#m
ว่า ความรักทำ
C#m
ให้เรามีความ
F#
สุข แต่ตั
B
วฉันคิ
G#m
ดว่า ความรักทำ
C#m
ให้เรากลายเป็นเ
F#
ด็ก


 
พูดไ
G#m
ม่ชัด เป็นเด็ก
G#mM7
น้อย นั่งคอยโ
G#m7
ทรศัพท์เช้าเ
C#
ย็น จะโตแค่ไห
C#m
นก็มีงอ
Ebm
แง    ไ
F#
ม่มีข้อยกเว้น


** 
C#m
คนมีความ
F#
รักมักจะดูเ
B
ด็กลงไปนิด
G#m
นึง     
C#m
คนมีความ
F#
รักมักจะไม่
B
ทำหน้าตาบึ้ง
G#m
ตึง

C#m
คนมีความ
F#
รักมักจะชอบ
B
ทำแววตาหวาน
G#m
ซึ้ง อย่าง
C#m
ที่ฉันเป็นตอนนี้ อย่าถือ
F#
สาแค่อยากขอนิด
B
นึง


ดนตรี : / B / ( 8 ครั้ง )


B
เรียกตัวเองว่
G#m
าเค้า เรียกเขาว่า
C#m
ตัวเองกันหรือเป
F#
ล่า อ
B
ยู่กันสองต่อ
G#m
สองก็มีงอ
C#m
แงบ่อยเลยใช่
F#
มั้ย

B
เวทมนต์แห่งคว
G#m
ามรักมักมีอ
C#m
ะไรที่เราไม่เข้า
F#
ใจ  ไ
B
ม่ใช่เธอเ
G#m
ท่านั้นที่เป็นแบ
C#m
บนี้เธอรู้ใช่
F#
มั้ย


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C#m / F# / B / G#m / ( 3 ครั้ง )/ C#m / F# / B / B /


( ซ้ำ * , ** , ** )


 
อย่างที่
C#m
ฉันเป็นตอนนี้ อย่าถือ
F#
สาแค่อยากขอนิด
B
นึง


ดนตรี : / B / ( 8 ครั้ง )

ศิลปิน ของ ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ

ฟังเพลง online นิดนึง