คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้อย – วัชราวลี เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้อย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

น้อย – วัชราวลี

Amaj7
 ฉันไม่เคย
C#m7
ดัง และยังคงเดิน
Bm7
ตอนนี้ หรือ
E
ว่าตอนไหน

Amaj7
 ฉันก็คนหนึ่ง
C#m7
 แต่รักฉันยิ่งใหญ่ 
Bm7
ใหญ่กว่าใคร เธอ
E
คงรู้ดี


** 
Dmaj7
 ยังคงมีแค่เธอและต่อไป
Dm
 ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย 
C#m7
กาย แตกส
F#m7
ลาย

 
จนวันที่
Bm7
ฉันหมดลมจากไป เชื่อเถอะความ
Dm
รักไม่เคยห่างหาย


Amaj7
 มันสถิตอยู่
C#m7
ในใจ ชาย
F#m7
คนนี้

 
มันไม่อาจที่จะ
E
ลบ ล้างเรื่อง
Dmaj7
ราวดีดี หัว
C#m7
ใจ      
F#m7
ฉัน   จะ
Bm7
มีแต่เธอ เท่า
E
นั้น

Amaj7
 เธอมาเติมให้ชี
C#m7
วิตมีการเปลี่ยน
F#m7
ผัน

 
เธอมาทำให้เว
E
ลาแห่งรักสวย
Dmaj7
งามทุกวัน หัว
C#m7
ใจ      
F#m7
ฉัน      
Bm7
จะมีแต่เธอ
E
 


ดนตรี : / Dmaj7 C#m7 F#m7 / Bm7 C#m7 Dm /


( ซ้ำ * , ** )


*** 
Amaj7
 มันสถิตอยู่
C#m7
ในใจ ชาย
F#m7
คนนี้

 
มันไม่อาจที่จะ
E
ลบ ล้างเรื่อง
Dmaj7
ราวดีดี หัว
C#m7
ใจ      
F#m7
ฉัน   จะ
Bm7
มีแต่เธอ เท่า
E
นั้น

Amaj7
 เธอมาเติมให้ชี
C#m7
วิตมีการเปลี่ยน
F#m7
ผัน

 
เธอมาทำให้เว
E
ลาแห่งรักสวย
Dmaj7
งามทุกวัน หัว
C#m7
ใจ      
F#m7
ฉัน


ดนตรี : / Cmaj7 Bm7 / E7 Dmaj7 / Fmaj7 E / Asus4 A /


( ซ้ำ ** , *** )


ดนตรี : / Dmaj7 C#m7 Cm7 / Bm7 E / A /

ผลงานเพลง ของ วัชราวลี

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง น้อย