เนื้อร้อง คอร์ดเพลง น้องว่างทุกวัน – ศิรินทรา นิยากร เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องว่างทุกวัน

น้องว่างทุกวัน – ศิรินทรา นิยากร

ดนตรี 10 Bars..8…9…
10.โถ เวลา สาม นาที
ตอบคำพี่ มันเร็วเกิน กาล
…น้อง รัก ใคร อยู่
…แม่ พ่อ ก็ รู้ ว่าน้อง รักท่าน
…ถ้าสนใจน้อง…ต้อง รอ นานนาน
…ทำไมรุก ราน เร่ง รัด
…ไม่ควร จำกัด เพียงสาม นา ที
ไม่ควร จำกัด เพียงสาม นา ที
เวลาคงมี ไม่มากใช่ไหม
เวลาพี่มี ไม่มากใช่ไหม
ดนตรี 7 Bars…5…6…
7.แหม ทำไม น้อง จะเมิน
พี่ หมั่นเดิน สักนิด เป็น ไร
…หรือ มี งาน หนัก
…เที่ยว เดิน แจก รัก เสียจน เป็นไข้
…มาเยี่ยม มาหา… หมั่น มา หมั่น ไป
…ให้เห็น น้ำ ใจ รัก แท้
ให้พ่อ ให้แม่ ท่านเห็น เต็มตา
ให้พ่อ ให้แม่ ท่านมี เมต-ตา
มีเวลา ให้พี่ เสมอ ยังมีเวลา ให้พี่ เสมอ
ดนตรี 7 Bars..5…6…
7.แหม ทำไม น้อง จะเมิน
พี่ หมั่น เดิน สักนิด เป็น ไร
…หรือ มี งาน หนัก เที่ยวเดินแจกรัก
เสียจนเป็นไข้…มาเยี่ยม มาหา
…หมั่น มา หมั่น ไป ให้เห็น น้ำใจ รักแท้
ให้พ่อ ให้แม่ ท่านเห็น เต็ม ตา
ให้พ่อ ให้แม่ ท่านมี เมต ตา
มีเวลา ให้พี่ เสมอ ยังมีเวลา ให้พี่ เสมอ

ผลงานเพลง โดย ศิรินทรา นิยากร

มิวสิควีดีโอ เพลง น้องว่างทุกวัน