เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นกกาทวงป่าคืน – สมพงษ์ ฟาร์มเร็คคอร์ด เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นกกาทวงป่าคืน

นกกาทวงป่าคืน – สมพงษ์ ฟาร์มเร็คคอร์ด

ดนตรี…โอ ระยอง สร้างสรรค์…
…ถ้าเป็นนกกา
ร้องถามเรื่องป่า หายไป
หาคิ้ว ทำรังไม่ได้
คนชอบตัดไม้ ทำลายป่า
ถ้านกน้อย
เหิรลอย อยู่บนฟากฟ้า
สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในป่า
อาศัยพงไพรหลับนอน
…ป่าไม้ไพรี
ก็ถูกเวียนคน ทำลาย
กุ้งหอยปูปลาน้อยใหญ่
หาไม่ง่ายเหมือนดังเมื่อก่อน
สัตว์ที่ล้มตาย
วิญญาณก็ตามหลอกหลอน
เข้าสิงพวกปัญญาอ่อน
เพราะเขาชอบบ่อนทำลาย
…ร้องขอป่าคืน ผืนพงพนา
ต้นไม้มีค่า จะไม่สูญหาย
กู่ร้องตะโกน ไม่รู้เมื่อไหร่
ป่าที่หายไปจะได้คืนมา
…ถ้าเลิกทำลาย
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ทุกฝ่ายคงหายเคืองขุ่น
สร้างความสมดุลเอาไว้ดีกว่า
อย่าได้ลบหลู่
วิญญาณกุ้งหอยปูปลา
จะคอยสัตว์เลี้ยงตามด่า
นกกาทวงป่ามันคืน…
ดนตรี…โอ ระยอง สร้างสรรค์…
…ป่าไม้ ไพรี
ก็ถูกเวียนคนทำลาย
กุ้งหอยปูปลาน้อยใหญ่
หาไม่ง่ายเหมือนดังเมื่อก่อน
สัตว์ที่ล้มตาย
วิญญาณก็ตามหลอกหลอน
เข้าสิงพวกปัญญาอ่อน
เพราะเขาชอบบ่อนทำลาย
…ร้องขอป่าคืน ผืนพงพนา
ต้นไม้มีค่า จะไม่สูญหาย
กู่ร้องตะโกน ไม่รู้เมื่อไหร่
ป่าที่หายไปจะได้คืนมา
…ถ้าเลิกทำลาย
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ทุกฝ่ายคงหายเคืองขุ่น
สร้างความสมดุลเอาไว้ดีกว่า
อย่าได้ลบหลู่
วิญญาณกุ้งหอยปูปลา
จะคอยสัตว์เลี้ยงตามด่า
นกกาทวงป่ามันคืน…
( โอ ระยอง สร้างสรรค์)

รวมผลงานเพลง ของ สมพงษ์ ฟาร์มเร็คคอร์ด

ฟังเพลงใหม่ นกกาทวงป่าคืน