คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ธรรมชาติตาดซอน – สรงถอม เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ธรรมชาติตาดซอน

ธรรมชาติตาดซอน – สรงถอม

ดนตรี 10 Bars..8…9…
10…งาม
งามจริงดังเล่าลือกัน
งามธรรมชาติเสกสรร
โอ้ตาดซอนแสนงามหนักหนา
มีสายน้ำตก
โตนตาดเซาะหินงามตา
ยินเสียงนกร้องก้องมา
ดอกไม้ป่าสอดสีแสนงาม
ชม ป่าดงพงไพรพฤกษา
ชมธรรมชาติล้ำค่า
สีสง่าแดนนาทรายทอง
แขกคนไปเที่ยว
ตาดซอนสมใจหมายปอง
เหมือนได้อยู่ในเวียงทอง
ยกย่องเมื่อมาเยี่ยมเยือน
ตาดซอน
ครั้งก่อนอยู่กลางพงไพร
เดี๋ยวนี้ปัวแปงขึ้นใหม่
รักษาไว้สืบไปยืนยาว
รักษาถิ่นฐาน
ธรรมชาติคู่ใจของเรา
คงไว้สดใสแวววาว
โอ้ตาดซอนแดนงามนี้เอย
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…งาม
งามจริงดังเล่าลือกัน
งามธรรมชาติเสกสรร
โอ้ตาดซอนแสนงามหนักหนา
มีสายน้ำตก
โตนตาดเซาะหินงามตา
ยินเสียงนกร้องก้องมา
ดอกไม้ป่าสอดสีแสนงาม
ชม ป่าดงพงไพรพฤกษา
ชมธรรมชาติล้ำค่า
สีสง่าแดนนาทรายทอง
แขกคนไปเที่ยว
ตาดซอนสมใจหมายปอง
เหมือนได้อยู่ในเวียงทอง
ยกย่องเมื่อมาเยี่ยมเยือน
ตาดซอน
ครั้งก่อนอยู่กลางพงไพร
เดี๋ยวนี้ปัวแปงขึ้นใหม่
รักษาไว้สืบไปยืนยาว
รักษาถิ่นฐาน
ธรรมชาติคู่ใจของเรา
คงไว้สดใสแวววาว
โอ้ตาดซอนแดนงามนี้เอย…

ศิลปิน โดย สรงถอม

ฟังเพลง ออนไลน์ ธรรมชาติตาดซอน