คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ผมไม่ใช่วัว – สามช่า Party Mix เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผมไม่ใช่วัว

ผมไม่ใช่วัว – สามช่า Party Mix

ผมมันไม่ใช่วัว นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมก็มีสมอง
ผม ก็คน เหมือนกัน
พูดกับผมดีดีก็ยอม
(ลา ล่าลาล๊าลาลาลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าลา)
ใคร จะสั่ง ไป
ใคร จะสั่ง มา
ใคร เป็นคน ออก คำสั่ง
คุณ จะสั่ง ใคร
ผม ไม่อยาก ฟัง
ผม ไม่ชอบ เสียง ดังดัง
คุณ จะสั่ง ใคร
คุณ ก็สั่ง ไป
เชิญ เลยเชิญ ออก คำสั่ง
ใคร จะเชื่อ คุณ
ผม ไม่เชื่อ คุณ
คุณ มาสั่ง ผม ไม่ฟัง
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
ใครใคร ก็รู้ ดี
ไม่ ต้องบัง คับ
ไม่ต้อง สั่งผม ให้ทำ อะไร
ผมมันไม่ใช่วัว นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่แมว
ที่น่า เอ็นดู เชื่อฟัง
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
เพราะว่าผมมันไม่ใช่วัว
นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมก็มีสมอง
ผม ก็คน เหมือนกัน
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
พูดกับผมดีดีก็ยอม
(ลา ล่าลาล๊าลาลาลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าลา)
ใคร มาสั่ง การ
เป็น เผด็จ การ
มัน ไม่ค่อย ใหม่ เท่าไหร่
คุณ จะควบ คุม
ผม ไม่ยอม นะ
ผม ประชา ธิปไตย
ใคร คือผู้ นำ
ใคร คือผู้ ตาม
คง จะต้อง ถก กันใหม่
เรา ก็เท่า กัน
คน น่ะเท่า กัน
เรา ต้องก้าว พร้อม กันไป
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
ใครใคร ก็รู้ ดี
ไม่ ต้องบัง คับ
ไม่ต้อง สั่งผม ให้ทำ อะไร
ผมมันไม่ใช่วัว นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่แมว
ที่น่า เอ็นดู เชื่อฟัง
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
เพราะว่าผมมันไม่ใช่วัว
นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมก็มีสมอง
ผม ก็คน เหมือนกัน
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
พูดกับผมดีดีก็ยอม
Solo 4 Bars…3…
4.พูดกับผมดีดีก็ยอม
Solo 3 Bars..2…
3…(ฮึ๊ย ฮึ๊ย)
(ลา ล่าลาล๊าลาลาลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าลา)
ผมมันไม่ใช่วัว นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่แมว
ที่น่า เอ็นดู เชื่อฟัง
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
เพราะว่าผมมันไม่ใช่วัว
นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมก็มีสมอง
ผม ก็คน เหมือนกัน
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
ผมมันไม่ใช่วัว นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่แมว
ที่น่า เอ็นดู เชื่อฟัง
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
เพราะว่าผมมันไม่ใช่วัว
นี่ น่า
ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ น่า
ผมก็มีสมอง
ผม ก็คน เหมือนกัน
(ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง)
พูดกับผมดีดีก็ยอม
(ลา ล่าลาล๊าลาลาลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าล่า
ลาล๊าลาลาล๊าลาล๊าลา)

รวมผลงานเพลง นักร้อง สามช่า Party Mix

ฟังเพลง online ผมไม่ใช่วัว