คอร์ดเพลง เนื้อเพลง นครโครราช – สายัณห์ สัญญา เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นครโครราช

นครโครราช – สายัณห์ สัญญา

โอ้น้องเอ๋ย
ไม่นึกเลย จะเป็นไปได้
ทิ้งราชสีมา บ้านป่าพงไพร
หนีไกล ไปแล้วทำลืม
เจ้ารู้ไหม แจ่มจันทร์
พี่นอนฝัน ถึงวันดูดดื่ม
คืนวัน พี่นั้นพรั่นพรึง
สลือสลึมเหมือนคน ติดยา
กลับมาเถิด เนื้อทอง
พ่อแม่น้อง เฝ้าเรียกหา
อย่าหลงเลย บางกอกเมืองฟ้า
กลับมา ให้พี่ชื่นใจ
มาอยู่โคราช เถิดหนา
เมืองโสภา นครกว้างใหญ่
หนุ่มโคราช ไม่เคยลวงใคร
จำได้ไหม ที่ยึดใจคือย่าโม

กลับมาเถิด เนื้อทอง
พ่อแม่น้อง เฝ้าเรียกหา
อย่าหลงเลย บางกอกเมืองฟ้า
กลับมา ให้พี่ชื่นใจ
มาอยู่โคราช เถิดหนา
เมืองโสภา นครกว้างใหญ่
หนุ่มโคราช ไม่เคยลวงใคร
จำได้ไหม ที่ยึดใจคือย่าโม

รวมผลงานเพลง โดย สายัณห์ สัญญา

Related Posts

ฟังเพลง นครโครราช