คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ปราสาททราย – สุรสีห์ อิทธิกุล คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปราสาททราย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปราสาททราย – สุรสีห์ อิทธิกุล

ดนตรี : / Cm Gm / Ab / Cm Gm / Fm Bb /


Cm
กว่าจะรวมจิตใจ เก็บ
Gm
ทรายสวยสวยมากอง 
Ab
ก่อปราสาทสัก
Eb
หลัง

Cm
ก่อกำแพงประตู ก่อสะ
Gm
พานสร้างเป็นทาง 
Ab
ทำให้เป็นดัง
Eb
ฝัน

 
ก่อนที่
Cm
ฉันจะได้เห็น
Gm
ทุกอย่าง อย่างที่
Cm
ฝันที่ฉันทุ่ม
Bb
เท   
Cm
  น้ำทะ
Bb
เลก็สาดเข้า
Fm
มา     
Bb
 


 
ไม่เหลืออะไร
Eb
เลย แหลกส
Gm
ลายลงไปกับตา 
Ab
เหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่า กับ
Eb
น้ำทะเลเท่านั้น

 
ไม่เหลืออะไรเลย จากที่
Gm
เคยมีความใฝ่ฝัน 
Ab
ไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือน
Bb
เดิม


Cm
ทีละเล็กละน้อย ที่
Gm
คอยสะสมความดี 
Ab
มีให้เธอเท่า
Eb
นั้น

Cm
ก่อเป็นความเข้าใจ แต่ง
Gm
เติมความหมายด้วยกัน 
Ab
คอยถึงวันที่
Eb
หวัง

 
ก่อนที่
Cm
ฉันจะได้พบ
Gm
ความสุข อย่างที่
Cm
ฉันฝันไว้ทุก
Bb
วัน     
Cm
   เธอก็
Bb
พลันมาจากฉัน
Fm
ไป     
Bb
 


 
ไม่เหลืออะไร
Eb
เลย แหลกส
Gm
ลายลงไปกับตา 
Ab
เหลือเพียงใจที่ว่างเปล่า กับ
Eb
ฉันคนเดียวเท่านั้น

 
ไม่เหลืออะไรเลย จากที่
Gm
เคยมีความใฝ่ฝัน 
Ab
ไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือน
Bb
เดิม


 
จะเอา
Cm
แรงพลังจาก
Gm
ไหนไว้เติมแต่ง
Ab
ฝัน

 
จะเอา
Cm
วันและคืนจาก
Gm
ไหนให้พอทำ
Fm
ใจ     
Bb
 ไม่เหลืออะไรเลย


ดนตรี : / Eb / Gm / Ab / Eb / Eb / Gm / Ab / Bb /


 
ไม่เหลืออะไร
Eb
เลย แหลกส
Gm
ลายลงไปกับตา 
Ab
เหลือเพียงใจที่ว่างเปล่า กับ
Eb
ฉันคนเดียวเท่านั้น

 
ไม่เหลืออะไรเลย จากที่
Gm
เคยมีความใฝ่ฝัน 
Ab
ไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือน
Bb
เดิม ไม่เหลืออะไรเลย


ดนตรี : / Eb / Gm / Ab / Eb / Eb / Gm / Ab / Bb /

รวมผลงานเพลง โดย สุรสีห์ อิทธิกุล

ฟังเพลง ปราสาททราย