คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทาสสวาท – สุเทพ วงศ์กำแหง เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทาสสวาท

ทาสสวาท – สุเทพ วงศ์กำแหง

ดนตรี 7 Bars..5..6
..7 ฉันรักเธอ
รักเธอ รักเธอที่สุด…
รักเธออย่างที่
ไม่มีมนุษย์ ที่ไหนรักเหมือน…
รักมากกว่าฟ้า
รักมากกว่าดาว
และมากกว่าเดือน…
รักคล้ายดังเพื่อน
รักเหมือนดังทาส
ซื่อสัตย์ต่อเธอ…
ถึงรักแล้ว
ไม่แคล้ว
ความเศร้าความโศก…
ต้องทนวิโยค
แบกความทุกข์หนัก ฉันรักเสมอ…
ขอให้ได้รัก รักเธอด้วยจิต
พิศวาสบำเรอ…
แม้นการรักเธอ
จะเป็นการก้าว
เข้าหาความตาย…
…ถึงรักแล้ว
ไม่แคล้ว
ความเศร้าความโศก…
ต้องทนวิโยค
แบกความทุกข์หนัก ฉันรักเสมอ…
ขอให้ได้รัก รักเธอด้วยจิต
พิศวาสบำเรอ
แม้นการรักเธอ
จะเป็นการก้าว
เข้าหาความตาย…

เจ้าของผลงานเพลง โดย สุเทพ วงศ์กำแหง

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ ทาสสวาท