เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บัวหลวง – สุเทพ วงศ์กำแหง เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บัวหลวง

บัวหลวง – สุเทพ วงศ์กำแหง

ดนตรี..5..Bars
3…4…5
มาพบเจ้าดอกบัวหลวง
สวยกว่าทั้งปวงเป็นหนึ่ง
เจ้าแย้มบานอยู่กลางบึง
ถ้าแม้นพี่เอื้อมเอาถึง
คงจะคว้าดึงดังว่า
แต่บัวหลวงนั้น
บานอยู่กลางบึง
เอื้อมมือมิถึงที่จะไขว่คว้า
หากว่าพี่ นั้นมีนาวา
แม้คลื่นลมแรงกล้า
พี่ก็จะฝ่าออกไป
บึงนั้นพี่ผ่านไปเห็น
หมายเลือกเฟ้นบัวไม่ได้
มีทั้งบานเบ่งสดใส
มีทั้งตูมอยู่ไม่ไกล
กลัวจะน้อยใจไม่กล้า
ส่วนบึงนี้มีบัวอยู่ดอกเดียว
แต่กรรมแท้เทียว
เกินจะไขว่คว้า
อยากเด็ดไปไว้เชยบูชา
น้ำกั้นกลางขวางหน้า
เหลือแรงจะกล้าฝ่าฟัน
คงเพราะเป็นดอกบัวหลวง
มิอาจล้ำล่วงหมายมั่น
ดังเหมือนกระต่ายหมายจันทร์
ดังรักที่ใฝ่เกินฝัน
สวาทสัมพันธ์ยังซึ้ง
ต้องลาลับไกล
ไปก่อนบัวหลวง
เจ้าของเขาหวง
จึงเอื้อมไม่ถึง
ได้แต่เพ้อละเมอรำพึง
แม้นโชคดีวันหนึ่ง
คงเอื้อมถึงเจ้าบัวหลวงเอย
ดนตรี..5..Bars
3…4…5
คงเพราะเป็นดอกบัวหลวง
มิอาจล้ำล่วงหมายมั่น
ดังเหมือนกระต่ายหมายจันทร์
ดังรักที่ใฝ่เกินฝัน
สวาทสัมพันธ์ยังซึ้ง
ต้องลาลับไกล
ไปก่อนบัวหลวง
เจ้าของเขาหวง
จึงเอื้อมไม่ถึง
ได้แต่เพ้อละเมอรำพึง
แม้นโชคดีวันหนึ่ง
คงเอื้อมถึงเจ้าบัวหลวงเอย

รวมผลงานเพลง ของ สุเทพ วงศ์กำแหง

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ บัวหลวง