คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทรัพย์สินทางปัญญา – สุเมธ องอาจ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา – สุเมธ องอาจ

ถ้าคุณเชื่อ ในบางสิ่ง ที่คุณเป็น
ถ้าคุณเห็น ในความสามารถ ที่คุณมี
อย่าหยุดลงแค่นี้ จงสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป

คิดค้น นวัตกรรม ประดิษฐกรรม จดสิทธิบัตรไว้
สร้างเครื่องหมายการค้าของคุณ
ประกาศว่าเป็นของคุณ ไม่ใช่ใคร
เป็นมรดกให้ลูกหลานสืบไป เชิดชูในผลงาน

ภูมิปัญญาคุณมีทรัพย์สิน ซุกซ่อนอยู่ อยู่ข้างใน
คุณควรนำเอาออกมาใช้ สร้างคุณค่า ได้มากมาย
ยังเป็นหลักฐานสำคัญ ว่าคุณนั้นเป็นของแท้แค่ไหน
จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์คุณไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อย่าไปก๊อป ลอกหรือโหลด ผิดกฎหมาย
อย่าซื้อขาย ของปลอมแปลง สร้างปัญหา
รณรงค์กันเถิดหนา สร้างสรรค์ดีกว่าทำลาย

คิดค้น นวัตกรรม ประดิษฐกรรม จดสิทธิบัตรไว้
สร้างเครื่องหมายการค้าของคุณ
คือลิขสิทธิ์ของคุณ ไม่ใช่ใคร
เป็นสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ได้ง่ายดาย
ทุกอย่างเกิดจากผลงาน

ภูมิปัญญาคุณมีทรัพย์สิน ซุกซ่อนอยู่ อยู่ข้างใน
คุณควรนำเอาออกมาใช้ สร้างคุณค่า ได้มากมาย
ยังเป็นหลักฐานสำคัญ ว่าคุณนั้นเป็นของแท้แค่ไหน
จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์คุณไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ
เน้นงานสร้างสรรค์ คือค่านิยมของเรา
แทนคำนิยามจากหัวใจ

ภูมิปัญญาคุณมีทรัพย์สิน ซุกซ่อนอยู่ อยู่ข้างใน
คุณควรนำเอาออกมาใช้ สร้างคุณค่า ได้มากมาย
ยังเป็นหลักฐานสำคัญ ว่าคุณนั้นเป็นของแท้แค่ไหน
จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์คุณไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ยังเป็นหลักฐานสำคัญ ว่าคุณนั้นเป็นของแท้แค่ไหน
จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์คุณไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานเพลง โดย สุเมธ องอาจ

ฟังเพลงใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา