คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทาสรัก – สุเมธ องอาจ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทาสรัก

ทาสรัก – สุเมธ องอาจ

ดนตรี..6..Bars
4…5…6
พี่รู้สึกตัวเมื่อสายเสียแล้ว
ปักใจแน่แน่ว
รักแต่เธอหลงแต่เธอ
ตกเป็นทาสสวาทจนพร่ำเพ้อ
ลุ่มหลงแต่เธอ
ผู้เดียวรักเดียว
จะคิดหักใจให้ลืมเคยรัก
ลืมใจเคยภักดิ์
ไม่รักเธอเลิกรักเทียว
ตัดใจ รักไม่ขาด
ประหลาดจริงเจียว
ไยรักยึดเหนี่ยว
รักจริงเจียว รักจริงใจ
ถ้าพี่รู้ ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
จะไม่ปอง
ซ้ำสองเป็นรองใคร
พี่มารู้ โฉมตรูนั้นมีคู่ใจ
แล้วยังมาหลอกพี่ไย
ให้หลงใหลละเมอ
พี่รู้สึกตัวก็สุดจะฝืน
ถอนใจไม่ขึ้น
รักแต่เธอหลงแต่เธอ
ตกเป็นทาสสวาท
ใต้เบื้องบาทเธอ
ลุ่มหลงรักเก้อ
เพราะรักเธอถึงระทม
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ถ้าพี่รู้ ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
จะไม่ปอง
ซ้ำสองเป็นรองใคร
พี่มารู้ โฉมตรูนั้นมีคู่ใจ
แล้วยังมาหลอกพี่ไย
ให้หลงใหลละเมอ
พี่รู้สึกตัวก็สุดจะฝืน
ถอนใจไม่ขึ้น
รักแต่เธอหลงแต่เธอ
ตกเป็นทาสสวาท
ใต้เบื้องบาทเธอ
ลุ่มหลงรักเก้อ
เพราะรักเธอถึงระทม

รวมผลงานเพลง นักร้อง สุเมธ องอาจ

ฟังเพลง ออนไลน์ ทาสรัก