คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ – สเตอ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ – สเตอ

ถึงแม้เราจะจบวันฝันไป แต่ยังมีเธอในใจไม่คิดเปลี่ยน
ถึงแม้ว่าโลกนี้จะหมุนเวียน ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่
ถึงแม้เธอไม่เคยมาเหลียวแล ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ

ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่
ถึงแม้เธอไม่เคยมาเหลียวแล ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ

เพราะคนหนึ่ง อยู่ในใจ ของคนหนึ่ง เก็บไว้ ไม่เคยจะลืม

ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ

ผลงานเพลง โดย สเตอ

ฟังเพลง online ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ