คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทำบุญด้วยอะไร – หยาด นภาลัย เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำบุญด้วยอะไร

ทำบุญด้วยอะไร – หยาด นภาลัย

..เพลง ทำบุญด้วยอะไร..
…..ดนตรี…..
..ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณ
ทำบุญไว้ด้วยอะไร
จึงสวยน่าพิสมัย
น่ารักน่าใคร่พริ้มเพรา
คงถวายมะลิไหว้พระ
วรรณะจึงได้นวลขาว
เนตรน้อยดังสอยจากดาว
กระพริบพร่างพราวหนาวใจ.
ตักบาตรคงใส่ด้วยข้าวหอม
จึงสวยละม่อมละไม
บุญทานคงทำด้วยเต็มใจ
เธอจึงได้พรสี่ประการ
อายุวรรณะสุขะ
พละและปฎิภาณ
เพียงพบเจ้านั้นไม่นาน
พี่ซมพี่ซานลุ่มหลง..
..ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณ
ทำบุญไว้ด้วยอะไร
จึงสวยน่าพิสมัย
น่ารักน่าใคร่พริ้มเพรา
คงถวายมะลิไหว้พระ
วรรณะจึงได้นวลขาว
เนตรน้อยดังสอยจากดาว
กระพริบพร่างพราวหนาวใจ
ตักบาตรคงใส่ด้วยข้าวหอม
จึงสวยละม่อมละไม
บุญทานคงทำด้วยเต็มใจ.
เธอจึงได้พรสี่ประการ
อายุวรรณะสุขะ
พละและปฎิภาณ
เพียงพบเจ้านั้นไม่นาน
พี่ซมพี่ซานลุ่มหลง..

ผลงานเพลง ของ หยาด นภาลัย

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ ทำบุญด้วยอะไร