เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำใจน้องนาง – หยาด นภาลัย เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำใจน้องนาง

น้ำใจน้องนาง – หยาด นภาลัย

..เพลง น้ำใจน้องนาง..
…..ดนตรี…..
..ค่ำแล้ว ตะวันลับทิวไม้ไป
ฝากแสงเรื่อเรืองวิไล
ชวนให้เหม่อไป ฝันใฝ่ครวญ..
ทุ่งเวิ้ง เปลี่ยวใจมิวายรัญจวน
ก่อนนี้พี่เคยมีนวล
นางเจ้าเฝ้าชวน เริงรื่นใจ..
โอ้โฉมเอย
แม่นางน้องไปทางใด
พี่คอยหมายได้ชื่นใจ
นัดไว้ให้หลงมาเฝ้าคอย..
แว่วเสียงใบ
ไผ่ครวญเหมือนชวนใจลอย
เสียงขลุ่ยครางละห้อย
เหมือนคอยซ้ำให้พี่ตรม..
มืดแล้ว..บ้านนาใต้ไฟเลือนลาง
อกเอ๋ยพี่เคยเคียงนาง
ไยเจ้าจืดจาง ร้างห่างชม..
อ้างว้าง..แว่วฟังเสียงดังลอยลม
หริ่งเร้ากรีดเสียงระงม
ยิ่งเพิ่มอารมณ์ ครวญคร่ำไป..
เที่ยวหานาง
ทั่วแดนที่เคยชื่นใจ
น้องเอยน้องพี่อยู่ไหน
นัดไว้ไยน้องจึงไม่มา..
เฝ้าหลงมอง
กังหันวิดน้ำเข้านา
หวนจิตคิดเกรงว่า
น้ำใจน้องข้าเปลี่ยนไป..
…..ดนตรี…..
..มืดแล้ว..บ้านนาใต้ไฟเลือนลาง
อกเอ๋ยพี่เคยเคียงนาง
ไยเจ้าจืดจางร้างห่างชม
อ้างว้าง..แว่วฟังเสียงดังลอยลม
หริ่งเร้ากรีดเสียงระงม
ยิ่งเพิ่มอารมณ์ ครวญคร่ำไป..
เที่ยวหานาง
ทั่วแดนที่เคยชื่นใจ
น้องเอยน้องพี่อยู่ไหน
นัดไว้ไยน้องจึงไม่มา..
เฝ้าหลงมอง
กังหันวิดน้ำเข้านา
หวนจิตคิดเกรงว่า
น้ำใจน้องข้าเปลี่ยนไป..

เจ้าของผลงานเพลง โดย หยาด นภาลัย

Related Posts

ฟังเพลงฟรี น้ำใจน้องนาง