เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทัดทาน – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทัดทาน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทัดทาน – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ดนตรี : / D / A / D / E / A A /


A
มีเธอเส
F#m7
มอ อยู่เคียงใจ
D
 รับรู้รับ
E
ฟัง ที่เป็นไป

A
ยามมีปัญ
F#m7
หา ยังอุ่นใจ
D
 ช่วยกันไขช่วย
E
เป็นเช่นกำลัง
F#m7
 ทำหนักให้
D
เบา  
E
 

A
ยังมีรอย
F#m7
ยิ้ม แต่ใจหมอง
D
 เหมือนดั่งของสำ
E
คัญต้องพรากไป

A
ในใจมัน
F#m7
ค้าน สั่งดึงไว้
D
 เพราะจุดหมายที่
E
ไปด้วยจำเป็น
F#m7
 เกินใจทัด
D
ทาน


Bm7
ยามที่เธอเดิน
E
ลับตาไป
A
  ใจก็
F#m7
หาย ตาม
D
ไป สิ่งที่เยือนคล้ายเป็นเพื่อน
A
เก่า

 
เข้ามา
D
แทนโดยไม่ได้เชื้อ
E
เชิญ คือความ
A
เหงา ไม่ตั้ง
E
ใจ ไม่ตั้งใจ ยังทัด
A
ทาน


 
ทุกค่ำ
F#m7
คืน ฝากกับความมืด
D
ไป กอดเธอ
A
ไว้ อย่าให้ร้าวรอน

 
บอกตะ
D
วันที่ทอแสง
A
อ่อน จะ
D
ร้อนหนาวเย็นห่วง
E
เธอ รักษา
A
ตัว


A
ในใจหวิว
F#m7
หวิว ไม่เคยเป็น
D
 ทั้งที่เห็นผู้
E
คนก็มากพอ

A
นัยน์ตามี
F#m7
น้ำ มาคลอคลอ
D
 แล้วยังขอร้อง
E
เธอไม่ให้ไป
F#m7
 เกินใจทัด
D
ทาน 
E
 


 
เคยแง่
F#m7
งอนผลัดและยอมง้อ
D
กัน สิ่งเหล่า
A
นั้นผูกพันมัดใจ

 
จากกัน
D
ไปเพื่อมาพบ
A
ใหม่ ใจ
D
หายเพราะเป็นห่วง
E
เธอ รักษา
A
ตัว


( ซ้ำ * )

ผลงานเพลง โดย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ฟังเพลง สบายๆ ทัดทาน