เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งย่านทั้งอยาก – อันเดอร์ลาว เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งย่านทั้งอยาก

ทั้งย่านทั้งอยาก – อันเดอร์ลาว

…ดนตรี…….
ญ.ซ่อยข่อยแน่ เด้อซ่อยข้อยแน่
อีพ่ออีแม่เพิ้น ให้ข่อยเอาผัว
ข่อยบ่อยากได้ ดอกอีแม่ข้อยกลัว
ข่อยย่านเอาผัว มีลูกแล้วท้องลาย
อยากอยู่เป็นโสด เป็นสาวให้นาน
ไผสิว่าขึ้นคาน ก็ซ่างบ่เสียหาย
คั่นได้ผัวแล้ว บ่ฮู้สิอยู่ จังใด
ข่อยย่านหลายๆ
สิเฮ็ดจังใดหนอใจ
ช.บ่ต้องย่าน มันดอกทูนหัว
มีผัวนี่ตั๋ว มันม่วนสิตาย
โลกทั้งโลกแสนสิสดใส
ซาบซ่าทั้งกาย สบายฮอดทั้งใจ
ซำได้ขึ้น ก้อนเมฆลอยล่อง
ซำได้เที่ยวท่อง
ท้องทะเล กว้างใหญ่
หนักซ่อยกันหาบ
หยาบซ่อยกันดึง กันไป
ยามบ่สบาย กะมีคนคอยเบิ่ง
ญ.ที่เจ้าเว่าข้อยยังบ่เข้าใจ
ลองอธิบาย ชัดๆเบิ่งดู
ช.คันจังซั่นเจ้าลองเอาปีกไก่ปั่นหู
แล้วเจ้าสิฮู้ ว่ามันม่วนจังใด
ญ.ได้ปีกไก่ แหย่ใส่รูหู
ปั่นจนขนลุกซู่ มีแฮงสบาย
เอาผัวแล้วมันเป็นจังสี้บ่อ้าย
ถ้าหากมันม่วนคือจังปั่นขนไก่
เจ้าฮู้บ่อ้าย ข่อยเอาผัวตั้งแต่โดน
อีพ่ออีแม่ ข้อยอยากได้แล้วละผัว
ข่อยบ่คิดกลัว ข่อยสิเอาข่อยสิเอา
ข่อยปั่นผู้เดียว มันยังเสียวบ่เซา
ข่อยปั่นผู้เดียว มันยังเสียวบ่เซา
คนเดียวข่อยบ่เอา สิเอาสิเลยอีแม่
…ดนตรี…….
ญ.ซ่อยข่อยแน่ เด้อซ่อยข้อยแน่
อีพ่ออีแม่ เพิ้นให้ข่อยเอาผัว
ข่อยบ่อยากได้ดอกอีแม่ข้อยกลัว
ข่อยย่านเอาผัวมีลูกแล้วท้องลาย
อยากอยู่เป็นโสด เป็นสาวให้นาน
ไผสิว่าขึ้นคาน ก็ซ่างบ่เสียหาย
คั่นได้ผัวแล้ว บ่ฮู้สิอยู่จังใด
ข่อยย่านหลายๆ
สิเฮ็ดจังใดหนอใจ
ช.บ่ต้องย่าน มันดอกทูนหัว
มีผัวนี่ตั๋ว มันม่วนสิตาย
โลกทั้งโลก แสนสิสดใส

ซาบซ่าทั้งกาย สบายฮอดทั้งใจ
ซำได้ขึ้น ก้อนเมฆลอยล่อง
ซำได้เที่ยวท่อง ท้องทะเลกว้างใหญ่
หนักซ่อยกันหาบ
หยาบซ่อยกันดึงกันไป
ยามบ่สบาย กะมีคนคอยเบิ่ง
ญ.ที่เจ้าเว่า ข้อยยังบ่เข้าใจ
ลองอธิบาย ชัดๆเบิ่งดู
ช.คันจังซั่นเจ้า ลองเอาปีกไก่ปั่นหู
แล้วเจ้าสิฮู้ ว่ามันม่วนจังใด
ญ.ได้ปีกไก่ แหย่ใส่รูหู
ปั่นจนขนลุกซู่ มีแฮงสบาย
เอาผัวแล้ว มันเป็นจังสี้บ่อ้าย
ถ้าหากมันม่วนคือจังปั่นขนไก่
เจ้าฮู้บ่อ้าย ข่อยเอาผัวตั้งแต่โดน
อีพ่ออีแม่ ข้อยอยากได้แล้วละผัว
ข่อยบ่คิดกลัว ข่อยสิเอาข่อยสิเอา
ข่อยปั่นผู้เดียวมันยังเสียวบ่เซา
ข่อยปั่นผู้เดียวมันยังเสียวบ่เซา
คนเดียวข่อยบ่เอา สิเอาสิเลยอีแม่.

รวมผลงานเพลง โดย อันเดอร์ลาว

ฟังเพลง online ทั้งย่านทั้งอยาก