เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุยเจ้าเอ๋ย – อัมพร เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุยเจ้าเอ๋ย

ทุยเจ้าเอ๋ย – อัมพร

……….
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ทุยเจ้าเอ๋ย
ก่อนเคยใกล้ชิดกันอยู่
สองเราเคลียเคล้าคลอคู่
อยู่ตามประสาเรา
เอี้ยงบินไป
อยู่กรงในด้วยใจหลงเมา
คิดว่ากรงสวยจึงเศร้า
เฝ้าหลบคอยหนีมา
ทุยเจ้าเอ๋ย
ก่อนเคยใกล้ชิดกันเล่า
สัญญาความหลังเก่าเก่า
คงไม่จางร้างลา
เอี้ยงดีใจ
ที่ได้คืนกลับมาท้องนา
ร่วมเรียงใกล้ชิดเห็นหน้า
อยู่กับทุยเรื่อยไป
จะเป็นเพื่อนทุย
เคล้าคลอเดินเล่นริมทุ่ง
กล่อมเพลงบ้านนาจรุง
ให้ทุยได้ชื่นใจ
ให้ใครได้รู้เห็น
ถึงความยิ่งใหญ่
ชาตินี้หรือชาติใด
รักเราใหญ่โต
เพียงแต่ทุย
อย่าทำให้เหมือนเขากล่าว
ทิ้งเอี้ยงไปหากินข้าว
ปล่อยให้เอี้ยงหัวโต
จะดูแล
เฝ้าเอาใจไม่ให้ผอมโซ
สาบานต่อหน้าต้นโพธิ์
ขอรักทุยเรื่อยไป
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
เพียงแต่ทุย
อย่าทำให้เหมือนเขากล่าว
ทิ้งเอี้ยงไปหากินข้าว
ปล่อยให้เอี้ยงหัวโต
จะดูแล
เฝ้าเอาใจไม่ให้ผอมโซ
สาบานต่อหน้าต้นโพธิ์
ขอรักทุยเรื่อยไป
…………………………….

ผลงานเพลง โดย อัมพร

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทุยเจ้าเอ๋ย