คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทำดีได้ดี – อัสนี วสันต์ โชติกุล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำดีได้ดี

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทำดีได้ดี – อัสนี วสันต์ โชติกุล

ดนตรี : / G / C / G / D / ( 2 ครั้ง )/ G /


 
หากเรา
G
คิดอะไรซัก
C
อย่าง เพื่อเป็น
D
ทางสู่ความสำ
G
เร็จ

 
หากเราคิดจะทำให้
C
เสร็จ อย่าพูด
Am
เท็จกับตัวของ
D
เรา

 
อย่าง
C
น้อยเราควรต้อง
D
ดู เพื่อจะ
Bm
รู้ว่าดีหรือ
Em
ไม่ หากต้อง
Am
ทำแล้วเบียดเบียน
A
ใคร ไม่
D
ทำ  
D7
 


 
เมื่อชี
G
วิตคือการก้าว
C
เดิน เรื่องสรร
D
เสริญคือความยิ่ง
G
ใหญ่

 
เมื่อชีวิตคือการก้าว
C
ไป ประดับ
D
ไว้ทำดีได้
G
ดี


** 
 
ตอก
C
ย้ำ ทำ
D
ดีได้
G
ดี สิ่ง
C
นี้ ที่เ
D
ป็นศักดิ์
G
ศรี รู้แ
Am
ล้วก็ทำดีเข้า
D
ไป

 
ถึง
G
ไหน
D
ก็ไม่มี
Em
โง่     
D
เกิดเป็น
C
คนทน
Bm
โท่  ทำ
Am
ดี โอ้โห ได้
D
ดี    
C
     
Bm
        
Am
 


 
หากปัญ
G
หายังมาสุม
C
อยู่ เท่ากับ
D
รู้ความดีนั้น
G
ห่าง

 
หากไม่คิดจะทำเสีย
C
บ้าง ไม่มี
D
ทางทำดีได้
G
ดี


ดนตรี : / G / C / G / D / ( 3 ครั้ง )/ G / C / G / G7 /


( ซ้ำ ** , * )


C
ทำ  
G
ดี    
D
ได้  
G
ดี    
C
ทำ  
G
ดี    
D
ได้  
G
ดี    
C
ทำ  
G
ดี    
D
ได้  
G
ดี


ดนตรี : / C / C / G C G /

รวมผลงานเพลง โดย อัสนี วสันต์ โชติกุล

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ ทำดีได้ดี