คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บังเอิญติดดิน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล

ดนตรี : / Am / Am / F / F / ( 2 ครั้ง )


C
 ไม่ยาก
G
เย็น ไม่เป็นปัญ
Am
หา     
F
บังเอิญเกิด
G
มา พูดจาเข้า
C
ใจ

 
ทำงงทำ
G
งาน เบิกบานเรื่อย
Am
ไป     
F
บังเอิญพอ
G
ใจ บังเอิญติด
C
ดิน  
G
 


 
บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ ติด
C
ดิน

 
( บังเอิญติด
Am
ดิน  ได้
F
ยินบ้าง
C
ไหม บัง
F
เอิญพอ
C
ใจ บัง
F
เอิญ ติด
C
ดิน )

 
บังเอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ  
G
 


C
 ไม่บอกไม่
G
รู้ ไม่ดูไม่
Am
เห็น    
F
บังเอิญก็
G
เป็น เช่นดังใคร
C
ใคร

 
 ดิบดิบไม่
G
มี ผักชีพริก
Am
ไทย    
F
บังเอิญพอ
G
ใจ บังเอิญติด
C
ดิน  
G
 


 
บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ  
G
 


Am
เดินเดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าว
F
แกง

 
กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง ก็เดินติด
Am
ดิน

 
เดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าว
F
แกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง


 
ก็บัง
C
เอิญเหมือนดังใคร
Am
ใคร บังเอิญพอ
Dm
ใจ  บัง
G
เอิญติด
C
ดิน

 
( บังเอิญเหมือนดังใคร
Am
ใคร บังเอิญพอ
Dm
ใจ  บัง
G
เอิญติด
C
ดิน )
G
 


C
 ถูกด่าถูก
G
ไป ไม่เป็นปัญ
Am
หา     
F
บังเอิญเกิด
G
มา คิดว่าได้
C
พร

 
 เลิกงานชื่น
G
ใจ ย่องไปงัด
Am
กลอน  
F
บังเอิญบัง
G
อร ตื่นนอนขึ้น
C
มา  
G
 


Am
นอน   
G
นอน 
Am
นอน   
G
นอน 
Am
นอน   
G
นอน 
Am
นอน   
G
นอน


 
( บัง
C
เอิญติด
Am
ดิน ได้
F
ยินบ้าง
G
ไหม บัง
C
เอิญพอ
Am
ใจ  บัง
F
เอิญติด
C
ดิน )

 
บังเอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
F
เอิญ ติด
C
ดิน

 
บังเอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ บัง
G
เอิญ บัง
C
เอิญ บัง
Am
เอิญ บัง
F
เอิญ ติด
Ab
ดิน  
C
 

ศิลปิน นักร้อง อัสนี วสันต์ โชติกุล

Related Posts

ฟังเพลง mp3 บังเอิญติดดิน