คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทรนง – อิทธิ พลางกูร เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทรนง

ทรนง – อิทธิ พลางกูร

เพลง…ทรนง…
INTRO…………
บางครั้งเธออาจผิดหวัง
หมดพลัง จะก้าวไป
เหลียวหา
คนคอยปลอบโยน
ไม่เคยมีใคร
เคียงข้างกาย
มีแต่เงา
มีแต่เธอเพียงลำพัง
ชีวิตเธอยังต้องเดินทาง
ค้น คว้า
แสวงหา จุดหมายไกล
แม้หนทางมีขวากหนาม
อันตรายใดๆ
เตรียมหัวใจให้แกร่ง
ทรนงจงฝ่าฟันไป
อย่าไปกลัว
อย่าแพ้อะไรง่ายดาย
แม้วันใดผิดไป
ให้ยืน ลุกขึ้นมา
กล้ายอมรับความจริง
สิ่งที่เลยไปไม่คืนกลับมา
วันพรุ่งนี้ นั้นยังมีค่า
ขอให้ทรนง
โว โอ้โอ..โฮะโฮโฮ
โวะโอโอ โฮะโฮโฮ
โอโวะโอ โวะโอะโอ
โวโอโอ โฮโอะโอ
ชีวิตเธอยังต้องเดินทาง
ค้น คว้า
แสวงหาจุดหมายไกล
แม้หนทางมีขวากหนาม
อันตรายใดๆ
เตรียมหัวใจให้แกร่ง
ทรนงจงฝ่าฟันไป
อย่าไปกลัว
อย่าแพ้อะไรง่ายดาย
แม้วันใดผิดไป
ให้ยืน ลุกขึ้นมา
กล้ายอมรับความจริง
สิ่งที่เลยไปไม่คืนกลับมา
วันพรุ่งนี้ นั้นยังมีค่า
ขอให้ทรนง
วันพรุ่งนี้ นั้นยังมีค่า
ขอให้ทรนง
โว โอ้โอ..โฮะโฮโฮ
โวะโอโอ..โฮะโฮโฮ
โอโวะโอ โวะโอะโอ
โวโอโอ โฮโอะโอ
โว โอ้โอ..โฮะโฮโฮ
โวะโอโอ..โฮะโฮโฮ
โอโวะโอ โวะโอะโอ
โวโอโอ โฮโอะโอ
โว โอ้โอ..โฮะโฮโฮ
โวะโอโอ..โฮะโฮโฮ
โอโวะโอ โวะโอะ
โอโวโอโอ โฮโอะโอ

เจ้าของผลงานเพลง โดย อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลงใหม่ ทรนง