เนื้อร้อง คอร์ดเพลง น้ำในตา – อิทธิ พลางกูร เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำในตา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

น้ำในตา – อิทธิ พลางกูร

ดนตรี : / F / Dm / F Am / Gm C7 /

ดนตรี : / F / Am Dm / Gm F / Gm C7 /


 
ได้
F
ยินเสียงหัว
Am
ใจตัวเองมัน
Dm
เรียกหาเธอ ยิ่งป
F
วดร้าวเพร
Am
าะฉันต้องเดินจาก
Gm
ไป      
C7
 

 
หากว่า
F
ฉันยังอยู่ ก็
Am
คงจะทำให้
Dm
เธอต้องหนัก
Gm
ใจ ฉัน
F
จำต้องเดินจาก
Gm
ไป     
C7
 


** 
 
ที่น้ำใน
F
ตา มัน
Am
ไหลออกมาเพราะ
Gm
ปลื้มใจ  
C7
 ที่เห็นมีใ
F
ครดูแลหั
Am
วใจได้ดีกว่า
Gm
ฉัน     
C7
 

 
ที่น้ำใน
F
ตา มัน
Am
ไหลออกมาเพราะ
Gm
ตื้นตัน  
C7
 ที่เขาคน
F
นั้นให้ความรัก
Am
เธอไม่น้อยกว่า
Gm
ฉัน

 
แม้ทุก
Dm
ก้าวที่ฉันเดิน
Am
ไปจะแทบขาด
Gm
ใจไร้แรง
C7
กำลัง

 
แม้ทุก
Dm
สิ่งที่ฉันทำ
Am
ไปจะเจ็บปวด
Gm
ใจฉันก็จะ
C7
ทำ เพื่อเธ
F


ดนตรี : / F / Dm / F Am / Gm C7 /

ดนตรี : / Dm Am / Gm C7 / F Dm / C# C /


( ซ้ำ * )


 
ที่น้ำใน
F
ตา มัน
Am
ไหลออกมาเพราะ
Gm
ปลื้มใจ  
C7
 ที่เห็นมีใ
F
ครดูแลหั
Am
วใจได้ดีกว่า
Gm
ฉัน     
C7
 

 
ที่น้ำใน
F
ตา มัน
Am
ไหลออกมาเพราะ
Gm
ตื้นตัน  
C7
 ที่เขาคน
F
นั้นให้ความรัก
Am
เธอไม่น้อยกว่า
Gm
ฉัน

 
แม้ทุก
Dm
ก้าวที่ฉันเดิน
Am
ไปจะแทบขาด
Gm
ใจไร้แรง
C7
พลัง

 
แม้ทุก
Dm
สิ่งที่ฉันทำ
Am
ไปจะเจ็บปวด
Gm
ใจฉันก็จะ
C7
ทำ


( ซ้ำ ** )


F
     
Dm
  เพื่อเ
C#
ธอ  
C
 

เจ้าของผลงานเพลง โดย อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลง สบายๆ น้ำในตา