เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทางที่ดีกว่า – อีโบล่า เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางที่ดีกว่า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทางที่ดีกว่า – อีโบล่า

ดนตรี : / Am C / G F / ( 2 ครั้ง )


Am
เพราะรู้ว่า
C
ฝืนทำไป ก็เห
G
มือนเดิม และฉั
F
นไม่อาจจะ
Am
ทำให้เป็นเหมือนใ
C
จ เธอต้อง
G
การ

Am
ถึงแม้ว่า
C
ฝันยังไง แต่
G
ทุกวัน ความ
F
ฝันเธอแหลกส
Am
ลายเพราะตัวฉันเ
C
อง มาเท่าไ
G
หร่


 
เก็บชีวิตของเธอกลับไ
F
ป อย่าให้
Am
ฉันเลย เก็บความหวังของเธอเอาไ
C
ว้อย่าเสียเ
G
วลา

 
ไม่ต้องเสียดายคนที่
F
มัน ช่างแส
Am
นไร้ค่า

 
ให้ชีวิตของเธอได้
C
พบ กับหนท
G
างใหม่ ไม่ต้องมองกลับมา


Am
ให้คิดว่าเห
C
มือนเป็นเพียง แค่ฝั
G
นไป เมื่อเ
F
ช้าพอตื่นลืม
Am
ตาขึ้นมาก็
C
ลืม ไม่สำ
G
คัญ

Am
ถึงแม้ว่าฝั
C
นจะกลาย เป็นส
G
ายลม อย่างน้
F
อยดีกว่าอ
Am
นาคตเธอต้อง
C
จม กับน้ำ
G
ตา


( ซ้ำ * )


F
ช้าเร็วก็คงต้องลา
Am
 แม้เธอจะไม่เข้าใจ
C
 ก็ได้แต่หวังให้เวลาผ่านไ
G
ป หัวใจของเธอจะ
F
ลืม

 
แม้ทุกก้าวที่ต้องเ
Am
ผชิญ ทั้งหัวใจจะแตกส
C
ลาย ก็ได้แต่หวังว่าเธอคงอ
G
ภัย ให้คนที่ไม่มีทาง


ดนตรี : / C / G / F / F / C / G / F / G /


( ซ้ำ * )


Am
        
C
     
G
เจอท
F
างที่ดีกว่า


ดนตรี : / Am C / G F / ( 2 ครั้ง )

ศิลปิน โดย อีโบล่า

ฟังเพลงสด ทางที่ดีกว่า