เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นึกว่าชอบ – เชอรี่ ชยาภา เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นึกว่าชอบ

นึกว่าชอบ – เชอรี่ ชยาภา

ฉันนะก็คิดว่าต้องใช่
แต่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่
ก็เธอ ไม่คิดมีกัน
ฉันก็ไม่รู้ว่าแค่เพื่อน
ปล่อยฉัน
นะให้คิดคลาดเคลื่อน
เข้าใจ เธอผิดมา ตั้งนาน
เห็นเธอ มาพบ มาพูดจา
สายตา ที่มอง ช่างหวังดี
ฉันเอง ไม่คิด ว่าทุกที
เธออยาก เจอ แค่ เขา
.ก็นึกว่าชอบเรา
ที่แท้ไม่ใช่เรา
ในใจ มันเลยเหงา
เจ็บไปหมดทั้งใจ
ก็คิดว่าชอบ กันนะ
แอบฝันไปตั้ง ไกลนะ
สุดท้าย เธอก็ชอบ เพื่อนเรา
….ดนตรี..
เห็นเธอ มาพบม าพูดจา
สายตา ที่มอง ช่างหวังดี
ฉันเอง ไม่คิด าทุกที
เธออยาก เจอ แค่ เขา
.ก็นึกว่าชอบเรา
ที่แท้ไม่ใช่เรา
ในใจ มันเลยเหงา
เจ็บไปหมดทั้งใจ
ก็คิดว่าชอบ กันนะ
แอบฝันไปตั้ง ไกลนะ
สุดท้าย เธอก็ชอบ เพื่อนเรา
.ก็นึกว่าชอบเรา
ที่แท้ไม่ใช่เรา
ในใจ มันเลยเหงา
เจ็บไปหมดทั้งใจ
ก็คิดว่าชอบ กันนะ
แอบฝันไปตั้ง ไกลนะ
สุดท้าย เธอก็ชอบ เพื่อนเรา
ใจมีเพียงเธอ
แต่เธอมีเพียงใคร
ใจเธอมีเขา ฮื้อฮือ ฮือ
ใจมีเพียงเธอ
แต่เธอมีเพียงเพื่อนเรา
ใจมันเลยเหงา ฮือฮือ ฮือ
ใจมีเพียงเธอ
แต่เธอมีเพียงใคร
ใจเธอมีเขา ฮื้อฮือ ฮือ
ใจมีเพียงเธอ
แต่เธอมีเพียงเพื่อนเรา
ใจมันเลยเหงา ฮื้อฮือ ฮือ

ศิลปิน ของ เชอรี่ ชยาภา

ฟังเพลง นึกว่าชอบ