เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทนดูไม่ได้ – เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทนดูไม่ได้

ทนดูไม่ได้ – เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

ก่อนจากกัน
นั้นรักเธอ ยิ่งสิ่งใด
ผิดเพียงไหน
มิเคย เคืองโกรธ ซักที
แต่มาครั้งนี้ ห้ามใจ
ไว้ไม่ไหวจริงๆ
เลือดในกาย
ร้อนพุ่งเป็นควัน
พล่านออกมา
เจอะตำตา เห็นชัดเจน
และโป่รงใส
เธอคู่เคียงใคร
ก้าวเดินไป ต่อหน้าตา
สุดจะทนดูเธอหยามใจกัน
พลันรีบเดิน เลี่ยงมา
ครั้งนี้ ตำตา
แหละสุดจะตำใจที่สุดเลย
วันหนึ่งหรอกหนา
แล้วจะรู้สึก
แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดินทาง
พลาดไป
เจ็บปวดใจใครจะดูแล
และสนใจ
จะโกรธจะแค้น
เธอสักเท่าไหร่
ก็ทำใจไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
ทนดู ไม่ได้
ก่อนจากกัน
นั้นรักเธอ ยิ่งสิ่งใด
ผิด เพียงไหน
มิเคย เคืองโกรธ ซักที
แต่มาครั้งนี้ ห้ามใจ
ไว้ไม่ไหวจริงๆ
เลือดในกาย
ร้อนพุ่งเป็นควัน
พล่านออกมา
เจอะตำตา เห็นชัดเจน
และโปร่งใส
เธอคู่เคียงใคร
ก้าวเดินไป ต่อหน้าตา
สุดจะทนดูเธอหยามใจกัน
พลันรีบเดิน เลี่ยงมา
ครั้งนี้ ตำตา
แหละสุดจะตำใจที่สุดเลย
วันหนึ่งหรอกหนา
แล้วจะรู้สึก
แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดินทาง
พลาดไป
เจ็บปวดใจใครจะดูแล
และสนใจ
จะโกรธจะแค้น
เธอสักเท่าไหร่
ก็ทำใจ ไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
ทนดู ไม่ได้
วันหนึ่งหรอกหนา
แล้วจะรู้สึก
แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดินทาง
พลาดไป
เจ็บปวดใจใครจะดูแล
และสนใจ
จะโกรธจะแค้น
เธอสักเท่าไหร่
ก็ทำใจ ไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
ทนดู ไม่ได้
วันหนึ่งหรอกหนา
แล้วจะรู้สึก
แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดินทาง
พลาดไป
เจ็บปวดใจใครจะดูแล
และสนใจ
จะโกรธจะแค้น
เธอสักเท่าไหร่
ก็ทำใจ ไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
ทนดู ไม่ได้
จะโกรธจะแค้น
เธอสักเท่าไหร่
ก็ทำใจ ไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน
ทนดู ไม่ได้

ศิลปิน โดย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

ฟังเพลงออนไลน์ ทนดูไม่ได้