คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทูนหัว – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทูนหัว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทูนหัว – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ดนตรี : / Eb / ( 8 ครั้ง )/ Eb / Ab / Bb / Eb / ( 2 ครั้ง )


 
ทูน
Eb
หัว ทูนหัว ทูนหัวต้องเป็นเด็ก
Fm
ดี เด็กเอ๋ยเด็กดี คืน
Bb
นี้จะนอนดึกไ
Eb
หม

 
คน
Eb
สวย คนสวย ใครเห็นก็ยังห่วงใ
Fm
ย ปล่อยตัวเสี่ยงภัย มองเ
Bb
ห็นแล้วหัวใจแทบ
Eb
หล่น


 
ก็อยู่ที่ใจที่
Ab
ดีที่สวยใส
Gm
บริสุทธิ์ แค่
Fm
นี้ก็น่ารักมากกว่าใ
Eb
ครแล้ว

 
ไม่ไ
Ab
ด้แต่งเติมให้ส
Gm
วยก็ไม่เป็นไ
Fm
ร สวยที่ใจก็
Bb
พอ


 
มือ
Eb
สวย ตาสวย เดินสวยก็ดูไม่
Fm
เลว สักลาย เปิดเอว อยาก
Bb
ถามว่าเธอเหนื่อยไ
Eb
หม

 
รอง
Eb
เท้า ทรงผม มือถือต้องมีติด
Fm
กาย แต่งตัวกรีดกราย ลง
Bb
ท้ายแล้วก็นอนเหมือนเ
Eb
ด็ก


ดนตรี : / Eb / Ab / Bb / Eb / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


 
ทูน
Eb
หัว ทูนหัว เพียงขอให้เป็นเด็ก
Fm
ดี เด็กเอ๋ยเด็กดี วัน
Bb
นี้ต้องมีจุดห
Eb
มาย

 
ทูน
Eb
หัว คนสวย ชีวิตต้องเดินอีกไ
Fm
กล อย่ามองผ่านไป ใจส
Bb
วยได้เท่าไรยิ่ง
Eb
ดี


ดนตรี : / Eb / ( 8 ครั้ง )


 
พี่
Eb
ชายไม่ต้องเป็น
Ab
ห่วง น้องดูแ
Bb
ลตัวน้องได้อ
Eb
ยู่ ขอบคุณที่พี่เป็น
Ab
ห่วง น้องสัญ
Bb
ญาจะเป็นเด็ก
Eb
ดี

 
พี่
Eb
ชายไม่ต้องเป็น
Ab
ห่วง น้องดูแ
Bb
ลตัวน้องได้อ
Eb
ยู่ ขอบคุณที่พี่เป็น
Ab
ห่วง น้องสัญ
Bb
ญาจะเป็นเด็ก
Eb
ดี

ศิลปิน โดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป ทูนหัว