เนื้อร้อง คอร์ดเพลง น้ำผึ้งพระจันทร์ – เพลงคู่ วินัย-ชวลีย์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำผึ้งพระจันทร์

น้ำผึ้งพระจันทร์ – เพลงคู่ วินัย-ชวลีย์

ญ)เมื่ออยู่ชิดกัน
ท่ามกลางแสงจันทร์
อันขาวผ่อง
ช)ชื่นใจเราสอง ชวนใคร่
ญ)แสงจันทร์นั้นพาเพลินใจ
ช)แสงจันทร์หรือเทียมนวลใย
วิไลกว่าจันทร์เต็มดวง
ญ)พรอดคำหวานซึ้ง
ยิ่งกว่าน้ำผึ้ง สุดซึ้งฤดี
ช)โอ้เธอเท่านี้ พี่ห่วง
ญ)ขอให้เหมือนผึ้งปองรวง
ช)รักพี่นี้มอบเต็มทรวง
เหมือนผึ้งสุดหวงรวงรัง
ญ)น้ำผึ้งและดวงจันทร์
ช)ปองสัมพันธ์ร่วมกันยืนยัง
ญ)เราดื่มความสุขหวัง
ช)ร่วมจิตฝัง
ดังแจ่มจันทร์ผ่องพรรณโสม
ช)หนุ่มพรอด
ญ)สาวพร่ำ
ช)ถ้อยคำรักชื่น
ญ)รื่นเร้าจิต
ช)แนบกายเบียดชิด ใจข่ม
(พ)น้ำผึ้งหวานชวนลองชม
แสงจันทร์นั้นชวนเริงรมย์
สองเราชื่นชมกันเอย

ญ)น้ำผึ้งและดวงจันทร์
ช)ปองสัมพันธ์ร่วมกันยืนยัง
ญ)เราดื่มความสุขหวัง
ช)ร่วมจิตฝัง
ดังแจ่มจันทร์ผ่องพรรณโสม
ช)หนุ่มพรอด
ญ)สาวพร่ำ
ช)ถ้อยคำรักชื่น
ญ)รื่นเร้าจิต
ช)แนบกายเบียดชิด ใจข่ม
(พ)น้ำผึ้งหวานชวนลองชม
แสงจันทร์นั้นชวนเริงรมย์
สองเราชื่นชมกันเอย..

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง เพลงคู่ วินัย-ชวลีย์

ฟังเพลง ยูทูป น้ำผึ้งพระจันทร์