เนื้อร้อง คอร์ดเพลง บวก ลบ – เพลงเด็ก เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บวก ลบ

บวก ลบ – เพลงเด็ก

ดนตรี 4 ห้อง..2…3…
4.. บ้านฉัน มีแก้วน้ำ สี่ใบ
ครูให้ อีกสามใบ นะเธอ
มารวมกัน นับดีดี ซิเออ
ดู ซิเธอ รวมกันได้ เจ็ดใบ
บ้านฉัน มีแก้วน้ำ เจ็ดใบ
หายไป สามใบ นะเธอ
ฉันหา แก้วแล้ว ไม่เจอ
ดู ซิเธอ เหลือเพียงแค่ สี่ใบ

ดนตรี 8 ห้อง..6…7…
8.. บ้านฉัน มีแก้วน้ำ สี่ใบ
ครูให้ อีกสามใบ นะเธอ
มารวมกัน นับดีดี ซิเออ
ดู ซิเธอ รวมกันได้ เจ็ดใบ
บ้านฉัน มีแก้วน้ำ เจ็ดใบ
หายไป สามใบ นะเธอ
ฉันหา แก้วแล้ว ไม่เจอ
ดู ซิเธอ เหลือเพียงแค่ สี่ใบ

รวมผลงานเพลง ของ เพลงเด็ก

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง บวก ลบ