คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ที่รัก – เรดเดนซ์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่รัก

ที่รัก – เรดเดนซ์

……. มาลีที่รัก
บังอรที่รัก เจอใครก็รัก
รักคนโน้น รักคนนี้เยอะแยะ
ลำดวนที่รัก กานดาที่รัก
เจอใครก็รัก รักคนนี้
รักคนนั้น รักทุกคนเท่ากัน
หมดเลย.ดนตรี..8.Bar..
..7….โอ๊ะ โอ๊ะ โอ่ โอ๊
สุดที่รัก จ๊ะ จ๊ะ จ๋า จ๋า
เชื่อนะ น่ะ น่ะ น่า น่า
บอกว่ารัก ก็รักน่า.
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ่ โอ๊
สุดที่รัก จ๊ะ จ๊ะ จ๋า จ๋า
เชื่อนะ น่ะ น่ะ น่า น่า
บอกว่ารัก ก็รักน่า.
หวานไปหมดเลย ตอนที่หวาน
ไปหมดเลย พูดเพาะๆ ตลอด
เลย เรียกที่รัก เรียกที่รัก
ไม่เคยเอะใจ ที่มาซึ้งกันมากมาย
ก็เลยต้องสงบไป พ่อยอดรัก
พ่อยอดรัก แล้วมันยังไง แจกคำนี้
เป็นประจำอยู่กับฉัน หรือกับใคร
ก็ที่รัก ก็ที่รัก เพิ่งจะเข้าใจ
ในวันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่าเธอพูดไป
อย่างนี้กับทุกๆ คน…มาลีที่รัก
บังอรที่รัก เจอใครก็รัก รักคนโน้น
รักคนนี้เยอะแยะ ลำดวนที่รัก
กานดาที่รัก เจอใครก็รัก รักคนนี้
รักคนนั้น รักทุกคนเท่า กันหมดเลย
ดนตรี..8..Bar..7…..
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ่ โอ๊
สุดที่รัก จ๊ะ จ๊ะ จ๋า จ๋า
เชื่อนะ น่ะ น่ะ น่า น่า
บอกว่ารัก ก็รักน่า.
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ่ โอ๊
สุดที่รัก จ๊ะ จ๊ะ จ๋า จ๋า
เชื่อนะ น่ะ น่ะ น่า น่า
บอกว่ารัก ก็รักน่า.
หวานไปหมดเลย ตอนที่หวาน
ไปหมดเลย พูดเพาะๆ ตลอด
เลย เรียกที่รัก เรียกที่รัก
ไม่เคยเอะใจ ที่มาซึ้งกันมากมาย
ก็เลยต้องสงบไป พ่อยอดรัก
พ่อยอดรัก แล้วมันยังไง แจกคำนี้
เป็นประจำอยู่กับฉัน หรือกับใคร
ก็ที่รัก ก็ที่รัก เพิ่งจะเข้าใจ
ในวันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่าเธอพูดไป
อย่างนี้กับทุกๆ คน…มาลีที่รัก
บังอรที่รัก เจอใครก็รัก รักคนโน้น
รักคนนี้เยอะแยะ ลำดวนที่รัก
กานดาที่รัก เจอใครก็รัก รักคนนี้
รักคนนั้น รักทุกคน มาลีที่รัก
บังอรที่รัก เจอใครก็รักรักคนโน้น
รักคนนี้เยอะแยะ ลำดวนที่รัก
กานดาที่รัก เจอใครก็รักรักคนนี้
รักคนนั้น รักทุกคนเท่ากันหมดเลย

ดนตรี..10..Bar…9…..
มาลีที่รัก บังอรที่รัก เจอใครก็รัก
รักคนโน้น รักคนนี้เยอะแยะ
ลำดวนที่รัก กานดาที่รัก เจอใครก็รัก
รักคนนี้ รักคนนั้น รักทุกคน มาลีที่รัก
บังอรที่รัก เจอใครก็รัก
รักคนโน้น รักคนนี้เยอะแยะ
ลำดวนที่รัก กานดาที่รัก เจอใครก็รัก
รักคนนี้ รักคนนั้น รักทุกคน เท่ากัน
หมดเลย…..

เจ้าของผลงานเพลง ของ เรดเดนซ์

ฟังเพลงออนไลน์ ที่รัก