เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทุกคำตอบ – เลม่อนซุป เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุกคำตอบ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทุกคำตอบ – เลม่อนซุป

ดนตรี : / C / ( 4 ครั้ง )/ C Bb / F / ( 4 ครั้ง )


C
เวลาที่เนิ่น
Am
นาน มันพาให้ฉันเห
F
ม่อ นั่งอยู่จนท้อง
G
ฟ้า สว่าง

C
ฉันมีความ
Am
รัก แต่มันช่างว่างเ
F
ปล่า มันทำให้ฉันเห
G
งาอยู่ทุกวัน

F
ฉันไม่เข้าใ
C
จ  
Bb
ว่าเพราะอะไ
C
ร เราจึงเงียบไ
Bb
ป ไม่เหมือนก่
F
อน


ดนตรี : / C Bb / C / ( 2 ครั้ง )


ฉันก็ไม่
C
รู้ มันเกิดขึ้นเมื่อ
Am
ไหร่ เมื่อเรายังคบกั
F
นอยู่ ความสุขที่ฉัน
G
รู้สึกหายไป

F
ฉันไม่เข้าใ
C
จ  
Bb
ว่าเพราะอะไ
C
ร จึงเป็นแบบ
Bb
นั้น แต่
G
ฉันก็รู้ดี


** 
ว่า
C
ทุกคำ
Am
ตอบ อาจจะทำให้
Dm
เธอเสีย
G
ใจ แต่ว่าคำเหล่า
C
นั้น บอก
Am
ไปเธอก็คงไม่
Dm
เข้าใจ
G
 

เพราะ
C
ทุกคำ
Am
ตอบ อาจจะทำให้
Dm
เธอร้องไ
G
ห้ แต่ว่าคำเหล่า
C
นั้น บอก
Am
ไปเธอก็คงจะ
Dm
เสียใจ
Eb
 
G
 


ดนตรี : / C / ( 4 ครั้ง )/ Dm / Ab / C / C / C / C / Dm / Ab /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C Bb / F / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / C / F / C / F / ( 2 ครั้ง )/ Bb / ( 8 ครั้ง )

เจ้าของผลงานเพลง โดย เลม่อนซุป

ฟังเพลงออนไลน์ ทุกคำตอบ