เนื้อร้อง คอร์ดเพลง บางคน – เลม่อนซุป รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บางคน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บางคน – เลม่อนซุป

C
ปล่อยให้ความเสียใ
D
จ ได้เปลี่ยนให้เรา
F
รู้สึกว่า
Fm
รักจะจบลงเช่นใด

C
จังหวะทีเดินร่วมท
D
างระหว่างที่เราอยู่
F
ใกล้ ก็ค
Bb
ล้ายจะดูห่าง


C
บางคน
D
ต้องเปลี่ยน

เปลี่ยน
Bb
ไปเพราะบางอย่าง
Am
แม้ฉันอาจดู
F
เหมือนเดินอยู่ แต่เปลี่ยนไปแล้วทุกอย่าง


C
สิ่งที่ผ่านเข้าม
D
า อาจะมีอะไรเหนือก
F
ว่า แค่
Fm
การที่เรารักกัน

C
ทุกสิ่งที่เรามั่นใ
D
จ เมื่อไหร่ก็เปลี่ยนแปลง
F
ได้ 
Bb
เพราะในวันหนึ่ง


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / D / F / Bb / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , * )


C
ปล่อยให้ความเสียใ
D
จได้เปลี่ยนให้เรารู้
F
สึก ว่า
Bb
รักจะจบลงเช่นไ
C

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง เลม่อนซุป

มิวสิควีดีโอ เพลง บางคน