เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผีเสื้อน้อย – เล็ก วีรชัย เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผีเสื้อน้อย

ผีเสื้อน้อย – เล็ก วีรชัย

ผีเสื้อน้อยเอย เจ้ามีสองปีกบิน
หลีก แผ่นดินไว้
ขอเจ้าจงบินไป บอกคนไร้บ้านที่พักพิง
ให้มารับอาหารจากลูก ๆ ข้าเถิด

เรามาช่วยแล้ว ปีกเจ้ามีสีแดง
เหลือง ขาว ดำ
หรือสองปีกแห่งกรุณา เมตตาธรรม
จงช่วยกันกระพือบิน
นำหมู่ชนผู้อาศัยบนแผ่นดิน
โลกนี้ให้พ้นภัยเถิด

เรามาช่วยแล้ว ปีกเจ้ามีสีแดง
เหลือง ขาว ดำ
หรือสองปีกแห่งกรุณา เมตตาธรรม
จงช่วยกันกระพือบิน
นำหมู่ชนผู้อาศัยบนแผ่นดิน
โลกนี้ให้พ้นภัยเถิด

จงช่วยกันกระพือบิน
นำหมู่ชนผู้อาศัยบนแผ่นดิน
โลกนี้ให้พ้นภัยเถิด

ศิลปิน นักร้อง เล็ก วีรชัย

ฟังเพลง mp3 ผีเสื้อน้อย