คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทุกคนเจ็บ – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุกคนเจ็บ

ทุกคนเจ็บ – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

แม้วัน ใด เธอ เศร้า
เจ็บปวด เสีย ใจ
ล้มลง ไป นอน เปื้อน
ฝุ่นโคลน พื้น ดิน
ทุกข์ มัน เหยียบมัน ซ้ำ
ย่ำ เหยียบความ
หวัง พัง สิ้น
หัว ใจ แกร่งดัง หิน
ยัง บิ่น สลาย
เมื่อ ใจมัน แพ้

หันไป มอง คน เศร้า
ที่เขา ทุกข์ ทน
เขาดิ้น รน ใช้ ใต้
สะพาน ซุกหัว นอน
เขา ยัง อยู่ และ
เขา ยัง สู้ ชี วิต
เขา สู้
แล้ว เรา จะ ยอม แพ้
ก็ ให้ มัน รู้
อยู่ ที่ใจ
ไม่ใช่มี แต่เธอ ที่เจ็บ
ไม่ใช่มี แต่เธอ ที่ร้อง ไห้
ทุกทุกคน เกิดมา
ต้องเคย เจอกันไป
ไม่ใช่มี เพียง เธอ
ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ
ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮื้อ
ฮื้อ…

ให้เธอ รวม ความ เศร้า
เอาไป ทิ้ง ทะเล
ให้เธอ เท ความ เจ็บ
เก็บทิ้ง หุบเหว ชัน
ขอ เธอ อย่า ได้ คิด
สิ้น สุด ชี วิต คิด สั้น
ขอ เธอ อย่า ทำ ร้าย
ตัว เอง อย่าง นั้น
สู้ ต่อไป
ไม่ใช่มี แต่เธอ ที่เจ็บ
ไม่ใช่มี แต่เธอ
ที่ร้อง ไห้
ทุกทุกคน เกิดมา
ต้องเคย เจอกันไป
ไม่ใช่มี เพียง เธอ
(ไม่ใช่มี แต่เธอ)
(ไม่ใช่มี แต่เธอ)
ที่ร้อง ไห้
ทุกทุกคน เกิดมา
ต้องเคย ไม่ว่าใคร
(ไม่ว่าใคร)
ไม่ใช่มี เพียง เธอ

ผลงานเพลง โดย เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ฟังเพลง สบายๆ ทุกคนเจ็บ