เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทำดีได้ดี – เอมอร วิเศษสุต รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำดีได้ดี

ทำดีได้ดี – เอมอร วิเศษสุต

…ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว…
ดนตรี.8.Bars…6..7..
8.คนเรา ทุกคน
.ว่ายวน ผลกรรม นำเนื่อง
.ตกต่ำ รุ่งเรือง
.เกี่ยวเนื่อง ด้วยกรรม
.ของตน
.ความดี ค้ำจุน
.จากบุญ กุศล
.ความชั่วจากบาปทุกคน
.เพราะตน นั้นก่อ เวรไว้.
.บางคน ถือดี
.มั่งมี เพราะกรรม ทำชั่ว.
.นั่นบาป ตามตัว
.เกลือกกลั้วมัวเมา เฉาไป.
.บางคนระอา ว่าเหตุไฉน
.ทำดี แต่จนเหลือใจ
.ไม่เห็น ได้ดี เหมือนว่า.
.อย่า เพลิน ถือว่าเงินเป็นใหญ่
.จิตใจ.เหนือสิ่งใด ล้ำค่า
.เพราะความทุกข์.ความสุขใด
.เป็นที่ใจ ใช่ที่ตา
.อย่าพะวง หลงลืมตน
.ทำดีทุกที ต้องมีผลดี
.โดยทั่ว
.ก่อกรรม ทำชั่ว
.ได้ชั่วตอบแทน ทุกคน
.คนดี รักดี ชั่วดี มีผล
.คนชั่ว ชั่วโฉด เฉาชนม์
.ไม่พ้น ผลกรรม ซ้ำเติม

ดนตรี.8.Bars..6..7..
8.ทำดี ทุกที ต้องมีผลกรรม
.โดยทั่ว.
.ก่อกรรม ทำชั่ว
.ได้ชั่วตอบแทน ทุกคน.
.คนดี รักดี ชั่วดี มีผล
.คนชั่ว ชั่วโฉด เฉาชนม์
.ไม่พ้น ผลกรรม ซ้ำเติม

ศิลปิน ของ เอมอร วิเศษสุต

ฟังเพลง ยูทูป ทำดีได้ดี