เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องสาว – แคท รัตติกาล เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องสาว

น้องสาว – แคท รัตติกาล

น้องสาว ยังเป็นน้องสาว
ยังอยู่บ้านเฮา
ยังเฝ้ากอยหา
ก่อนตี้อ้าย เกยอู้ ปู้จา
บอกว่าน้อง น่าฮัก ดีหนา
ปี้ฮู้ ก็ว่า
บ่าเดี๋ยวน้องน่าฮักกว่าเก่า
…ดนตรี…
ปี้ตา บ้านใต้ ก็ชม
ปี้สม ปี้คม ก็มาเป๊า
ปี้คำ บ้านต้า มานั่งเฝ้า
ตึงเจ๊า ตึงแลง
เปิ้นมักแกงผักหวานป่า
คนใด ก็มาถามไถ่
น้องบ่มีใจ๋ หื้อไผเลยหนา
หนุ่มมอ เตอร์ไซด์ ก่ายมา
บอกไปตางหน้า
น้องบ่สน หรอกหนา.
น้องสาว ยังเป็นน้องสาว
ยังอยู่บ้านเฮา
ยังเฝ้ากอยหา
ก่อนตี้อ้าย เกยอู้ ปู้จา
บอกว่าน้อง น่าฮัก ดีหนา
ปี้ฮู้ ก็ว่า
บ่าเดี๋ยวน้องน่าฮักกว่าเก่า
.ปี้บอก ว่าน้องหน้ามน
ว่าน้องนี้ซน จ๋นหน้าขาวๆ
เปื้อนปอมมอมแมมแต๊เฮา
ผ่อเลาะ ผ่อเอา
น้องสาว ก็ดาย
ปี้สอน ก๋านบ้าน กุ๊วัน
บอกก๋านเฮือนน้องนั้น
หมั่นไว้ เน้อนาย
วันนั้น น้องยังจำได้
กำอู้ปี้จาย
น้องบ่าได้ เฉยชา.
..เมินแล้วหนา
จำน้องได้ ก็หา
ตี้เกยอู้ปู้จา
น้องสัญญาสัญญา
รอปี้อ้ายปิ๊กมา
ปี้จะได้หันว่า
น้องสาว ยังเป็นน้องสาว
ยังอยู่บ้านเฮา
ยังเฝ้ากอยหา
ก่อนตี้อ้าย เกยอู้ ปู้จา
บอกว่าน้อง น่าฮัก ดีหนา
ปี้ฮู้ ก็ว่า
บ่าเดี๋ยวน้องน่าฮักกว่าเก่า

ผลงานเพลง โดย แคท รัตติกาล

ฟังเพลง online น้องสาว