คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ปฏิเสธรัก – แคลช เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปฏิเสธรัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปฏิเสธรัก – แคลช

ดนตรี : / Em7 / C / Em7 / C / C / Bm / Am D / Gmaj7 /


G
ก็รู้มันไ
D
ม่ดี ที่เรา
Csus2
ทำแอบคุยแอบรักโดยไม่
D
ตั้งใจ

G
แต่ไม่เต็มร้อยสั
D
กที ฉันยัง
Csus2
มีอีกคนที่เขาไม่เคย
D
รู้เรื่องอะไร


 
แต่ที่รู้เ
G
ผลอไป ใจมันยังไม่ยอมหยุด
D
รักเธอ ดูยังไงก็คงไม่
Csus2
เหมาะที่เรามาเจอและรัก
D
กัน


** 
 
ปฏิเสธ
C
รัก ปฏิเสธ
Bm
ฉัน หากมันเป็นเพร
Am
าะว่ารักมัน
D
ทำให้เธอเ
G
สียใจ

 
ไม่ต้องห่วง
C
ฉัน เธอรู้ใช่ไ
Bm
หม คนมีเจ้า
Am
ของอย่างฉันไม่
D
ควรจะไปรักใ
G
คร


G
ยิ่งลึกลงทุ
D
กที ทุกถ้อย
Csus2
คำที่เธอกับฉันนั้นได้
D
พูดกัน

G
ก็เธอช่างแสน
D
ดี ทุกนา
Csus2
ทีก็เพราะอย่างนี้จะไม่
D
รักได้ยังไง


( ซ้ำ * , ** )


Am
ทั้งทั้งที่รู้ว่าฉันจะใจสลาย
Bm
 ทั้งทั้งที่รู้ว่าฉันจะต้องทุรนทุราย

Cm
จำเป็นต้องรับนี่คือความจ
D
ริง ปฏิเสธฉันแล้วเดินหนีไป


ดนตรี : / G / D / Csus2 / D /


( ซ้ำ ** )


 
คนมีเจ้า
Am
ของอย่างฉันไม่ค
D
วรจะไปรักใ
G
คร


ดนตรี : / C / Bm / Am D / Gmaj7 /

ผลงานเพลง นักร้อง แคลช

ฟังเพลง online ปฏิเสธรัก