คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ผมไม่ได้บ้า – แคลช รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผมไม่ได้บ้า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ผมไม่ได้บ้า – แคลช

ดนตรี : / F#m / F#m / F#m7 / F#m / ( 4 ครั้ง )


F#m
คุณชอบมาถามว่าผมโอเคไหม คุณชอบมาใช้สายตาไ
B
ม่ไว้ใจ

F#m
คุณรู้บ้างไหมที่ผมชอบเหม่อลอย ไม่พูดไม่ฝอยกับค
C#
นอย่างคุณ

ดนตรี : / F#m

 
ทำไมไม่มองหน้าใคร ไม่คุยกับใคร ไม่สบตาใ
B
ครสักคน

ดนตรี : / F#m

 
เป็นเพราะผมไม่เคยไว้ใจพวก
C#
คุณสักคนแม้แต่คนเดียว


D
ใครมาถามว่าทำไ
E
ม มันเป็นแบบ
F#m
นั้น   ก็ม
D
องตรงด้วยสาย
E
ตาที่ดูสง
C#
สัย


** 
 
ผมไม่ไ
F#m
ด้บ้า ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ได้คลั่งยังรู้ตั
C#

 
ผมไม่ไ
F#m
ด้บ้า ผมไม่ได้มั่ว ใจผมไม่รั่ว สบายดี


ดนตรี : / F#m / F#m / F#m7 / F#m / ( 2 ครั้ง )


F#m
จะคิดยังไงยังไงก็ช่างใคร จะพูดอะไรพูดไปไ
B
ม่รู้สึก

F#m
จะคิดจะนึกให้ลึกซักแค่ไหน จะว่าอะไรไม่แคร์
C#
อยู่แล้ว

ดนตรี : / F#m

 
ผมจึงคุยกับตัวเองนั่งพูดคนเดียว ไม่เกี่
B
ยวกับใคร เหมือนบ้า

ดนตรี : / F#m

 
เป็นอาการเริ่มต้นของคน ที่พวกคุ
C#
ณทุกคนเรียกกันว่าบ้า


 
พวกคุ
D
ณมาถามว่าทำไ
E
มมันเป็นแบ
F#m
บนี้ ก็ไอ้ค
D
นดีดี อย่างคุ
E
ณนะผมเป็นมาแ
C#
ล้ว


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / F#m / F#m / F#m7 / F#m / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / Bb /

ผลงานเพลง โดย แคลช

ฟังเพลง สบายๆ ผมไม่ได้บ้า