คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทางเดินแห่งรัก – แคลอรี่ บลา บลา เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางเดินแห่งรัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทางเดินแห่งรัก – แคลอรี่ บลา บลา

Am7
( ใครคนนั้น
D7
คนที่ตาม
G
หาคง
Esus4
มี     
Am7
ใครคนนั้น
D7
ยังต้องตาม
G
หา )

ก็ยัง
Am7
คงเดินทาง และยัง
C
คงเดินไป หาใ
G
ครบางคน อยากมี
Am7
คนจริงใจ ผ่านเข้า
C
มาในใจ สักค
G

แล้ว
Am7
ฉันก็เดินทางต่อไ
Cm7
ป เพราะ
Bm7
ฉันไม่เจอใครอย่าง
Em7
นั้น และฉัน
Am7
มั่นใจ ว่าเ
D
ขานั้นมีตัวต
G


ยังเต็มใจที่จะ
Am7
ตามค้นหา
D7
และปฏิเสธที่จะ
Bm7
ท้อใจ 
Em7
ยินดีที่จะ
Am7
เฝ้ารอ 
D7
เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ห
G
ายไป

ยังพอใจที่จะ
Am7
ตามค้นหา
D7
ว่าคนดีดีที่มี
Bm7
รักจริง อยู่
Em7
ที่ไหน คอยที่จะ
Am7
เจอเขา 
D
แม้ไม่รู้เมื่อไ
G
หร่


อาจเป็น
Am7
การเดินทาง ที่ไม่
C
มีปลายทาง ให้เ
G
จอสักที แต่ไ
Am7
ม่เคยลังเล ที่จะค
C
อยบางคนที่
G
ดี

เพราะฉั
Am7
นเชื่อในทางเดินแห่
Cm7
งรัก ที่พร้
Bm7
อมจะนำทางให้
Em7
ฉัน และฉัน
Am7
มั่นใจ ว่าเข
D
านั้นมีตัวต
G


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am7 / D / G / G / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )

ผลงานเพลง ของ แคลอรี่ บลา บลา

มิวสิควีดีโอ เพลง ทางเดินแห่งรัก