คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้องบ่ออนซอน – แจ๋ว ปานทิพย์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องบ่ออนซอน

น้องบ่ออนซอน – แจ๋ว ปานทิพย์

รอ กะซ่างถ่อน
น้องบ่ ออนซอนพอดี
หล่อแล้วขี้ค้านจั่งซี่
แบบนี้หันล่ะหนีไกลๆ
ดีแต่นอกบ้าน
บ่ทำงานนางานไร่
หล่อโลดสิหล่อฮอดไส
หล่อได้หล่อไป
น้อง บ่ออนซอน
.นี่ กะซ่างถ่อน
ไผผู้ออนซอนคนโก้
อยากควงกันไปเดินโชว์
โก้แท้แต่กินบ่ได้
ยามบัดสอดซอง
แต่ในถงล่ะบ่มีเงินใส่
แบบนี้บ่มีความหมาย
หล่อได้หล่อไป
น้อง บ่ออนซอน
หมาหอนหมาเห่า
กลางคืนกันดังจ้นๆ
บ่แม่นว่ามันเห่าโจร
มันเห่าคนหาเลาะบ้านสาว
กลางค่ำกลางคืน
บ่ยอมนอนปานว่านกเข้า
บางเว็น ก็ปานใกล้เหา
ใครเอาก็เอา
น้อง บ่ออนซอน
.รอ กะซ่างถ่อน
ว่ายังอ่อน ขอเงินแม่ไซ้
หล่อเลิศประเสริฐปานได๋
ก็บ่สนใจบ่อยากได้เจอ
ไปทางนาโลด
อย่ามาหาน้องเด้ออ้ายเด้อ
หล่อไปให้ตายหล่อเธอ
หล่อแบบนี้เดอ
น้อง บ่ออนซอน
หมาหอนหมาเห่า
กลางคืนกันดังจ้นๆ
บ่แม่นว่ามันเห่าโจร
มันเห่าคนหาเลาะบ้านสาว
กลางค่ำกลางคืน
บ่ยอมนอนปานว่านกเข้า
บางเว็น ก็ปานใกล้เหา
ใครเอาก็เอา
น้อง บ่ออนซอน
.รอ กะซ่างถ่อน
ว่ายังอ่อน ขอเงินแม่ไซ้
หล่อเลิศประเสริฐปานได๋
ก็บ่สนใจบ่อยากได้เจอ
ไปทางนาโลด
อย่ามาหาน้องเด้ออ้ายเด้อ
หล่อไปให้ตายหล่อเธอ
หล่อแบบนี้เดอ
น้อง บ่ออนซอน
หล่อไปให้ตายหล่อเธอ
หล่อแบบนี้เดอ
น้อง บ่ออนซอน

ผลงานเพลง ของ แจ๋ว ปานทิพย์

ฟังเพลงสด น้องบ่ออนซอน