คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทาสรัก – แช่ม แช่มรัมย์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทาสรัก

ทาสรัก – แช่ม แช่มรัมย์

พี่รู้สึกตัวเมื่อสายเสียแล้ว
ปักใจแน่แน่ว
รักแต่เธอ หลงแต่เธอ
ตกเป็น ทาสสวาท จนพร่ำเพ้อ
หลงไหลแต่เธอ
ผู้เดียว รักเดียว.
จะคิดหักใจให้ลืมเคยรัก
ลืมใจเคยภักดิ์
ไม่รักเธอเลิกรักเทียว
ตัดใจ รักไม่ขาด
ประหลาดจริงเจียว
ไยรักยึดเหนี่ยว
รักจริงเจียว รักจริงใจ
.ถ้าพี่รู้ ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
จะไม่ปอง ซ้ำสองเป็นรองใคร
พี่มารู้ โฉมตรู นั้นมีคู่ใจ
แล้วยังมาหลอกพี่ไย
ให้หลงใหลละเมอ
พี่รู้สึกตัว ก็สุดจะฝืน
ถอนใจไม่ขึ้น
รักแต่เธอ หลงแค่เธอ
ตก เป็น
ทาสสวาทใต้เบื้องบาทเธอ
ลุ่มหลงรักเก้อ
เพราะรักเธอ ถึง ระทม
ถ้าพี่รู้ ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
จะไม่ปอง ซ้ำสองเป็นรองใคร
พี่มารู้ โฉมตรู นั้นมีคู่ใจ
แล้วยังมาหลอกพี่ไย
ให้หลงใหลละเมอ
พี่รู้สึกตัว ก็สุดจะฝืน
ถอนใจไม่ขึ้น
รักแต่เธอ หลงแค่เธอ
ตก เป็น
ทาสสวาทใต้เบื้องบาทเธอ
ลุ่มหลงรักเก้อ
เพราะรักเธอ ถึง ระทม

รวมผลงานเพลง ของ แช่ม แช่มรัมย์

ฟังเพลงฟรี ทาสรัก