เนื้อร้อง คอร์ดเพลง น้องสาวคนล่าสุด – แช่ม แช่มรัมย์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องสาวคนล่าสุด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

น้องสาวคนล่าสุด – แช่ม แช่มรัมย์

ดนตรี : / C#m / F#m / D E / A /

ดนตรี : / C#m / F#m / D E / A E /


 
เมื่อ
A
รักของเราจบ
C#m
ลงด้วยความเข้า
F#m
ใจ     
E
เราไปกันไม่
D
ได้ ก็ไม่
E
ยื้อให้เสียเว
A
ลา

 
ดีกว่า
C#m
รักกันไปส่ง
F#m
ส่ง บอกเลิก
C#m
กันตรงตรงดี
F#m
กว่า ไปเถิด
D
หนา 
Ebdim
 ไปสู่ทางที่
E
ดี

 
ส่วน
A
พี่ก็คงเสีย
C#m
ใจเป็นธรรม
F#m
ดา จิ๊ก
E
โก๋หากมีน้ำ
D
ตา แบบ
E
ว่าดูไม่เข้า
A
ที

 
ก็เลย
C#m
รอให้น้องไป
F#m
ก่อน พี่ค่อยจะ
C#m
ร้องไห้ได้เต็ม
F#m
ที่ นับจาก
D
นี้ เป็น
E
พี่เป็นน้องดี
A
กว่า


F#m
เสียคนรัก
E
ไป แต่ก็
C#m
ได้น้องสาวมา
F#m
แทน    
D
เปลี่ยนจากคำว่า
A
แฟน มา
Bm
เป็นน้อง
E
สาวแล้ว
A
นะ

 
ถึง
C#m
ไม่ได้รักกัน
F#m
แล้ว ยังหวัง
A
ดีตลอดเว
F#m
ลา เช็ดเถอะน้ำ
D
ตา แล้วจาก
Bm
กันด้วยความเข้า
E
ใจ


** 
A
รับเข้าเป็นน้อง
C#m
สาวที่มาล่า
F#m
สุด     
E
ทางข้างหน้าสะ
D
ดุด ก็
E
ยังปรึกษากัน
A
ได้

 
หากเมื่อ
C#m
ไรจะมีงาน
F#m
แต่ง โทร
C#m
มาส่งข่าวได้
F#m
ไหม คนเป็นพี่
D
ชาย อยาก
E
เห็นน้องมีความ
A
สุข


ดนตรี : / F#m E / C#m F#m / D A / Bm E / C# /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C#m / F#m / D E / A /

เจ้าของผลงานเพลง โดย แช่ม แช่มรัมย์

ฟังเพลงฟรี น้องสาวคนล่าสุด