คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทรากรักของจันทรา – แน่งน้อย รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทรากรักของจันทรา

ทรากรักของจันทรา – แน่งน้อย

……(ดนตรี)……
ขวัญ..เอย ขวัญ..ฟ้า
จันทราตะละแม่ตองอู
คนึงอยู่ถึงชู้รักบุเรงนอง
หวังปองพิศวาส มาดหมาย
ไปหลงแปรแผ่ใจ
รักซ้อนซ่อนไว้ให้กุสุมา
จันทราอนิจจา..เอ๋ย
รักซ้อนก่อนเคย
หวังร่วมชิดเชยเผยรักปักใจ
รักร้างมาห่างไกล ใฝ่หา
ลืมตองอูจันทรา
ไปหลงเฝ้าเจ้ากุสุมา
จนลืมดอกฟ้า..ตองอู..
……(ดนตรี)……
ศักดิ์..เอย ศักดิ์..ศรี
ยอดนารีตะละแม่ตองอู
รักสุดกู่ไปหลงอยู่เมืองแปร
รักแท้มาเปลี่ยนแปร เป็นสอง
เคยหวังใจให้ครอง
แม้ศักดิ์ตองอูคู่มังตรา
จันทรา..ก็กล้า..เฉลย
รักใครไม่เคย
เท่าเจด็จเลยคู่เชยภิรมย์
ยังระทมเฝ้าขื่นขม..ฤทัย
ถึงแม้รักจะหักได้
เหลือซากรักที่ยังหายใจ
เทิดทูนไว้เพื่อตองอู..

ผลงานเพลง ของ แน่งน้อย

มิวสิควีดีโอ เพลง ทรากรักของจันทรา