เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องเอย – แบล็คเฮด เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องเอย

น้องเอย – แบล็คเฮด

น้อง น้องเอย
พี่ทนไม่ไหว
น้อง น้องเอย
จะตายอยู่แล้ว
ทำไมเสื้อผ้า
ก็ช่างสรรหามาใส่
นั่นเอวก็สั้น
กระดุมแทบ
จะกระเด็นเข้าตาได้
กระโปรงก็สั้น
จะหั่นให้เห็นอะไร
ไม่มีเสื้อผ้าดีดีมาใส่
ไปเรียนหรือไง
น้อง น้องเอย
พี่ทนไม่ไหว
น้อง น้องเอย
จะตายอยู่แล้ว
ทำไมที่บ้าน
ไม่มีตังค์ซื้อหรือไง
กระโปรง เสื้อผ้า
จึงขาดแคลน
นี่เงินไม่มีใช่ไหม
น้อง น้องเอย
พี่ทนไม่ไหว
น้อง น้องเอย
จะตายอยู่แล้ว
น้อง น้องเอย
ทนดูไม่ไหว
น้อง น้องเอย
จะตายอยู่แล้ว

น้อง น้องเอย
พี่ทนไม่ไหว
น้อง น้องเอย
จะตายอยู่แล้ว
น้อง น้องเอย
ทนดูไม่ไหว
น้อง น้องเอย
จะตายอยู่แล้ว

ศิลปิน โดย แบล็คเฮด

ฟังเพลง น้องเอย