คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ผัดกะเพรากับเราสอง – แพนเค้ก เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผัดกะเพรากับเราสอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ผัดกะเพรากับเราสอง – แพนเค้ก

ดนตรี : / D Dmaj7 / Em7 A / ( 2 ครั้ง )


เมื่อวันสุด
D
ท้ายได้มา
Dmaj7
ถึง ซึ่งความ
Em7
รักที่จบล
A
งไป ผัดกระ
D
เพราที่เร
Dmaj7
าสองเคยได้
Em7
ลิ้มลองมา
A
ด้วยกัน

ก่อนมี
Em7
เธอเคยนั่งอยู่
F#m7
ข้างข้างกาย คำสุด
Em7
ท้ายที่เธอนั้นเคยป้อน
B
ฉัน

ลองนึก
Em7
ย้อนวันเก่าเก่ามันยิ่ง
Gm
เหงา 
A
 


ที่นั่งตรง
D
นี้มีเธอ
Dmaj7
นั้น นั่งข้าง
Em7
ฉันเราแบ่ง
A
กันกิน เธอบอก
D
ฉันให้ได้
Dmaj7
ยิน คำว่ารั
Em7
กกันมากม
A
าย

นานแค่ไ
Em7
หนไม่มีวันทอดทิ้ง
F#m7
กัน แต่วัน
Em7
นี้เธอที่หายไปจาก
B
ฉัน

ใจที่
Em7
ว่างเปล่ามันเหมือน
Gm
ข้าวเปล่าเมื่อขาดเ
A
ธอ


D
เปลี่ยนจาก
Dmaj7
คน ที่เคย
Em7
รักกัน ( ที่เคยได้รักกัน ) เป็นไม่
F#m7
ผูกพัน เป็นไม่เห
G
ลือใจ
A
 

D
นานแค่
Dmaj7
ไหนมันถึง
Em7
ทำได้ ( มันถึงทำได้ ) ทำให้
F#m
ลืมง่าย ( เธอช่างลืมง่าย )

อย่างที่
Em7
เธอเคยได้ทำ ไม่มี
F#m7
ฉันให้เธอจำ เพียงข้
Gm
ามวัน 
A
เธอทำได้ยังไง


ดนตรี : / D Dmaj7 / Em7 A /


ใจมันก็ห
D
ายทุกทุก
Dmaj7
ครั้งที่ตัวฉั
Em7
นนึกถึงเรื่
A
องราว เรื่องที่เ
D
ราเคยฝ่
Dmaj7
าฟันมาด้วย
Em7
กันมากม
A
าย

ผัดกระเ
Em7
พราเอาใข่ดาวไม่ต้อ
F#m7
งสุก กินกับ
Em7
เธอฉันก็ไม่มีความทุ
B
กข์

พอไ
Em7
ม่มีเธอ ใจที่เ
Gm
คยสุขมันก็เห
A
งา


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D Dmaj7 / Em7 A / ( 2 ครั้ง )/ Dmaj7 /

เจ้าของผลงานเพลง ของ แพนเค้ก

มิวสิควีดีโอ เพลง ผัดกะเพรากับเราสอง