เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นักโทษประหาร – แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นักโทษประหาร

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นักโทษประหาร – แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

Am
ขอบใจสักครั้งที่พยา
F
ยาม อยากจะ
C
ทำให้มันดูดี ฐาน
G
ที่รักกันมา

Am
ขอบใจที่ถามที่ยัง
F
มีใจนะ ก่อนจา
C
กกันไปต้อง
G
การอะไรอีกไ
Am
หม ซึ้งใจจริงจริง

 
ก่อนถูกเธอ
Dm
ทิ้ง ฉันต้องการอะ
G
ไร ก่อนถูกประ
Dm
หาร จะขออะไรก่อน
G
ตาย


 
ไม่ต้
C
องแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย ใครจะ
F
เป็นจะตายช่าง
G
มัน แล้วก็แล้วกันไป


ดนตรี : / C / C G /


Am
ไม่ต้องไปคิดเป็นเวรเป็น
F
กรรม ไม่ต้
C
องทำว่าเธอยังแคร์ ขอ
G
แค่นี้ละกัน

Am
ไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใยกัน
F
ปานนั้น ก่อน
C
จากกันไป ต้อง
G
การอะไรอีกไ
Am
หม ซึ้งใจจริงจริง

 
ก่อนถูกเธอ
Dm
ทิ้ง ฉันต้องการอะ
G
ไร นักโทษ
Dm
ประหาร ตอนนี้กำลังจะอย
G
ากตาย


 
มัน
C
จบแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย ใครจะ
F
เป็นจะตายช่าง
G
มัน แล้วก็แล้วกันไป


ดนตรี : / Ab

Eb
รัก เธ
Bb
อ    
Cm
        
Bb
เธอและเธอและ
Ab
เธอคนเดียว อื่น
Fm
ใดมากมายกว่า
Bb
นั้นฉันไม่ขออะไร


ดนตรี : / C G / Am G / D7 / F G / ( 2 ครั้ง )


 
มัน
C
จบแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย

 
มัน
C
จบแล้ว 
G
จบแล้ว 
Am
อย่าเลย อย่า
G
เสียเวลากับ
D7
ฉันดีกว่า อย่า
F
ทำให้มันยาก
G
ไป

 
เมื่อ
C
ไม่รัก 
G
ไม่รัก 
Am
จบเลย ก็
G
ทิ้งกันเลยเฉย
D7
เฉยง่ายง่าย

 
แค่ได้
F
ตายด้วยมือของเ
G
ธอ ก็สาก็สมใจ


ดนตรี : / C / Fm Bb / Cmaj7 /

ผลงานเพลง โดย แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ นักโทษประหาร