คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ถ้าเธอไม่รู้สึก – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถ้าเธอไม่รู้สึก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ถ้าเธอไม่รู้สึก – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

 
ส่งมือมา
Bm
ให้ฉัน ลองดูกัน
E
อีกครั้ง ก่อนเธอจะ
A
คิด  
E
ก่อนจะตัด
F#m
สินใจ

 
เธอกำลัง
Bm
สับสน สงบอา
E
รมณ์ไว้ ลองนึกเรื่องดี
A
ดี    
E
เราสองเคยมีกัน
F#m
มากมาย

 
หลับตาลืม
Bm
เหตุผล ให้โลกมีเราแค่
E
สองคน คนอื่นไม่มีตัว
A
ตน แล้
E
วค้นลงไปข้าง
F#m
ใน

 
ความสุขใน
Bm
วันนั้น ยังหลงเหลืออยู่แค่
E
ไหน ความรู้สึกดี
A
ดี กับคนคน
E
นี้ยังมีบ้างไหม


A
 ถ้าเธอไม่รู้สึก
C#m
ไป ถ้าไม่มีความสุขกับฉัน มันคงไม่
Bm
ใช่

 
ฉันเชื่อความรู้สึก มันสำคัญกว่าสิ่ง
Dm
ใด ไม่เป็นไรเลยฉันเข้าใจ เข้าใจเธอทั้งนั้น


** 
A
 แต่ถ้าเธอยังรู้สึก
C#m
ครั้ง เพราะฉันมีความสุข เสมอแค่เธอยืนข้าง
Bm
ข้าง

 
ฉันจะให้ทุกสิ่ง เพื่อรักเราเป็นอย่างวัน
Dm
นั้น แม้สักเล็กน้อยโปรดบอกฉัน ว่าเธอยังรู้สึก


ดนตรี : / A / A / C#m / C#m / Bm / Bm / E / E /


 
หลับตาลืม
Bm
เหตุผล ให้โลกมีเราแค่
E
สองคน ถ้าเขาไม่มีตัว
A
ตน เรา
E
สองคนจะเป็นอย่าง
F#m
ไร

 
ความสุขใน
Bm
วันนั้น จะหลงเหลืออยู่
E
บ้างไหม ความรู้สึกดี
A
ดี กับคนคน
E
นี้ยังมีบ้างไหม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bbmaj7 / Ebmaj7 / Bbmaj7 / Ebmaj7 / Bm / E / E /


A
 ถ้าเธอไม่รู้สึก ฉันพร้อมจะเดินจาก
C#m
ไป ถ้าไม่มีความสุขอยู่กับฉัน มันคงไม่
Bm
ใช่

 
ฉันเชื่อความรู้สึก มันสำคัญกว่าสิ่ง
Dm
ใด ไม่เป็นไรเลยฉันเข้าใจ เข้าใจเธอทั้งนั้น


( ซ้ำ ** )


A
     
C#m
  ขอแค่เธอยัง
Bm
รู้สึก    
E
 เพราะฉันไม่เคยไม่
A
รู้สึก

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ ถ้าเธอไม่รู้สึก