เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ผมจะรอ – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผมจะรอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ผมจะรอ – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

 
ผม
Asus2
จะรอ ผมจะ
E
รอ หากเวลายัง
F#m7
เหลือเพียงพอ ผมจะ
D
รอ  
E
 

 
หากคุณเป็นดอก
Asus2
ไม้สดใส ซ่อนตัวเองในส
E
วนกว้างใหญ่ ผมจะ
F#m7
เด็ด ทีละใบ จะกว่าจะเ
D
จอคุ
E


 
หาก
D
คุณจะมองผม
E
เป็นทางเลือกสุด
F#m7
ท้าย ผม
A
จะรอ จะ
D
มีใครควรค่า
E
พอการรอไป
F#m7
กว่าคุณ

 
หากเว
D
ลาจะพาหัว
E
ใจผมแหลก
Fdim
สลาย จะเปลี่ยนร่าง
F#m7
กายผมหายกลาย
Bm7
เป็นแค่ฝุ่น

 
แต่หากใครคน
E
นั้นคือคุณ ผมจะรอ ผมจะรอ


ดนตรี : / Asus2 / Asus2 / F#m7 / F G / ( 2 ครั้ง )


Bm7
แม้วันนี้จะมีแต่ค
E
วามไม่เข้าใจ 
Bm7
แต่ผมจะทำหน้าที่
C#m7
 

 
ที่จะทำให้ดีที่สุด
Dsus2
 คือจะรักและรอ ไม่
E
ว่าจะเกิดอะไร


 
หาก
D
คุณจะมองผม
E
เป็นทางเลือกสุด
F#m7
ท้าย ผม
A
จะรอ จะ
D
มีใครควรค่า
E
พอการรอไป
F#m7
กว่าคุณ

 
หากเว
D
ลาจะพาหัว
E
ใจผมแหลก
Fdim
สลาย จะเปลี่ยนร่าง
F#m7
กายผมหายกลาย
Bm7
เป็นแค่ฝุ่น

 
แต่หากใครคน
E
นั้นคือคุณ ผมจ
Fmaj7
ะรอ      
A
คุณ ผมจ
Fmaj7
ะรอ      
E
คุณ


ดนตรี : / Asus2 / E / F#m7 / D E /


 
ผมจ
Asus2
ะรอ ผมจะร
E
อ หากยังมี
F#m7
ชีวิตอยู่ต่อ ผมจะ
D
รอ คุ
E


 
หาก
D
คุณจะมองผม
E
เป็นทางเลือกสุด
F#m7
ท้าย ผม
A
จะรอ จะ
D
มีใครควรค่า
E
พอการรอไป
F#m7
กว่าคุณ

 
หากเว
D
ลาจะพาหัว
E
ใจผมแหลก
Fdim
สลาย จะเปลี่ยนร่าง
F#m7
กายผมหายกลาย
Bm7
เป็นแค่ฝุ่น

 
แต่หากใครคน
E
นั้นคือคุณ แม้ผมเทียบ
Bm7
ได้กับฝุ่น แต่หากใครคน
E
นั้นคือคุณ ผมจ
Fmaj7
ะรอ    คุ
A

ศิลปิน ของ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ ผมจะรอ