เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ประชาธิปตวย – แอ๊ด คาราบาว เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ประชาธิปตวย

ประชาธิปตวย – แอ๊ด คาราบาว

ผู้คนไฝ่หา ความศิวิไล
ได้มาด้วยความเข้าใจ
ไม่มีผู้ใด ต้องเสียเลือดเนื้อ
จากสมบูรณาญาสิทธิราช
เปลี่ยนมาเป็น ประชาธิปไตย
ของดีได้มาง่ายๆ
ไม่รู้จักใช้
เห็นพิมเสนเป็นแค่เกลือ
..ดนตรี…
เหตุการณ์ ณ เดือนตุลา
พวกเราแลกมาแล้วได้อะไร
ได้ปัญญาชนยุคใหม่
กับนักการเมือง เกาะกินสังคม
เมื่ออำนาจอยู่กับสามัญชน
แบ่งตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่ามากมาย
คุมบังเหียนบริหารรัฐไทย
บ้านเมืองวุ่นวาย..
อย่างที่ได้เห็นได้ชม
..ดนตรี…
ถึงเวลารึยังที่ต้องเยียวยา
บ้านเมืองมีปัญหา
ต้องหาทางไป
มีทางเดียว
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อประเทศไทย
เพื่อชนชาวไทย
เพื่อประชาธิปไตย
ที่ไม่ได้เป็น..
ประชาธิปไตย
ในกำมือคนรวย
ประชาธิปตวย
ในสังคมไทยๆ
ประชาธิปไตย
ในสังคมเฮงซวย
ประชาธิปตวย
ในสังคมเมืองไทย
..ดนตรี….
เหตุการณ์ในอเมริกา
คือการพัฒนา
ประชาธิปไตย
โอบามานักการเมืองรุ่นใหม่
ปฏิเสธเงินหนุน
จากกลุ่มทุนผู้ค้า
เพราะผู้คนในระดับรากหญ้า
มีสำนึกรักประชาธิปไตย
บริจาคเม็ดเงินเรี่ยไร
จนถล่มทลาย
ประวัติศาสตร์อเมริกา..
ถึงเวลาหรือยังที่ต้องเยียวยา
บ้านเมืองมีปัญหา
ต้องหาทางไป
มีทางเดียว
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อประเทศไทย
เพื่อชนชาวไทย
เพื่อประชาธิปไตย
ที่ไม่ได้เป็น..

ประชาธิปไตย
ในกำมือคนรวย
ประชาธิปตวย
ในสังคมไทยๆ
ประชาธิปไตย
ในสังคมเฮงซวย
ประชาธิปตวย
ในสังคมเมืองไทย
ประชาธิปไตย
ในกำมือคนรวย
ประชาธิปตวย
ในสังคมไทยๆ
ประชาธิปไตย
ในสังคมเฮงซวย
ประชาธิปตวย
ในสังคมเมืองไทย..
A rolling stone
get the no more
Sir rolling stone
get the no more
A rolling stone
get the no more
Sir rolling stone
get the no more
A rolling stone
get the no more
Sir rolling stone
get the no more
A rolling stone
get the no more
Sir rolling stone
get the no more

เจ้าของผลงานเพลง ของ แอ๊ด คาราบาว

ฟังเพลงฟรี ประชาธิปตวย