คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทะเลสาบสงขลา พัทลุง – แฮมเมอร์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทะเลสาบสงขลา พัทลุง

ทะเลสาบสงขลา พัทลุง – แฮมเมอร์

โอ่โอ ทะเลสาบ
ท้องน้ำ ที่กว้างไกล
ผู้คนชายฝั่งอาศัย
พึ่งพา ทะเลสาบ.
.ทะเลสาบ สงขลา
ทะเลสาบ พัทลุง
อยู่คู่ฟ้าคู่ดาวมายาวนาน
ให้ชาวบ้านช่วยกันมาดูแล
.จาก ทะเลน้อย
ผ่านธรรมชาติเรียงราย
อุทยานนกน้ำสดใส
มุ่งไปสงขลาทะเลสาบ
ผืนน้ำ ช่างสดสวย
สายลมพัดโชยสบาย
อีกชีวิตสัตว์น้ำมากมาย
ให้ผู้คนได้ทำมาหากิน
มอง ไปสุดขอบฟ้า
เห็นฝูงนกบินถลาลอยลม
ธรรมชาติ ผสาน ผสม
น่าชื่นชมชื่นใจทะเลสาบ
.ทะเลสาบ สงขลา
ทะเลสาบ พัทลุง
อยู่คู่ฟ้าคู่ดาวมายาวนาน
ให้ชาวบ้านช่วยกันมาดูแล
.แต่ ในวันนี้
เรื่องราว ดีๆเปลี่ยนไป
น้ำเค็มแทรกแซงช่างเลวร้าย
ถึงเวลาเสียหายทะเลสาบ
….ดนตรี…..
ทะเลสาบ สงขลา
ทะเลสาบ พัทลุง
อยู่คู่ฟ้าคู่ดาวมายาวนาน
ให้ชาวบ้านช่วยกันมาดูแล
.แต่ ในวันนี้
เรื่องราว ดีๆเปลี่ยนไป
น้ำเค็มแทรกแซงช่างเลวร้าย
ถึงเวลาเสียหายทะเลสาบ
.มาร่วมด้วย ช่วยกัน
มาช่วยกัน รักษา
มาร่วมกันใช้สติปัญญา
มาเปิดฟ้า ทะเลสาบ
.ทะเลสาบ สงขลา
ทะเลสาบ พัทลุง
อยู่คู่ฟ้าคู่ดาวมายาวนาน
ให้ชาวบ้านช่วยกันมาดูแล

รวมผลงานเพลง ของ แฮมเมอร์

ฟังเพลง ทะเลสาบสงขลา พัทลุง